• Asas Membaca - Fonik - Kesedaran Fonemik - Kesedaran Fonologi - Seni Ajar Membaca

  Perbezaan Antara Kesedaran Fonologikal dan Fonemik dengan Fonik

  Dalam proses pembelajaran bahasa, terdapat konsep penting yang perlu difahami untuk membantu kanak-kanak memahami dan menguasai bahasa dengan berkesan. Tiga konsep yang sering diperbincangkan adalah kesedaran fonologikal, kesedaran fonemik, dan fonik. Ketiga-tiga konsep ini berkait rapat dalam memahami aspek fonetik dan fonologi dalam bahasa. Namun, mereka mempunyai perbezaan yang penting.

  1. Kesedaran Fonologikal:

  Kesedaran fonologikal merujuk kepada keupayaan untuk mengenal, membezakan, dan memanipulasi bunyi-bunyi dalam bahasa lisan. Ini melibatkan kesedaran terhadap bunyi-bunyi awal, tengah, dan akhir dalam perkataan serta kesedaran terhadap struktur bunyi seperti suku kata dan fonem. Contohnya, kanak-kanak yang mempunyai kesedaran fonologikal yang baik dapat mengenali bahawa perkataan “bola” mempunyai dua suku kata, iaitu “bo-la”.

  1. Kesedaran Fonemik:

  Kesedaran fonemik adalah langkah seterusnya selepas kesedaran fonologikal. Ia melibatkan kesedaran terhadap fonem-fonem dalam bahasa. Fonem adalah unit bunyi terkecil dalam bahasa yang boleh membezakan makna perkataan. Kanak-kanak yang mempunyai kesedaran fonemik yang baik dapat mengenal, membezakan, dan memanipulasi fonem-fonem dalam perkataan. Contohnya, mereka boleh membezakan fonem /b/ dalam perkataan “bola” daripada fonem /s/ dalam perkataan “susu”.

  1. Fonik:

  Fonik adalah pendekatan pengajaran membaca yang berfokus pada hubungan antara fonem dan huruf-huruf yang mewakili fonem tersebut dalam tulisan. Ia mengajar kanak-kanak untuk menghubungkan bunyi dengan huruf-huruf tertentu. Contohnya, dalam fonik, kanak-kanak akan diajar bahawa fonem /b/ biasanya diasaskan dengan huruf ‘b’ dalam perkataan bertulis. Pendekatan ini membantu kanak-kanak menguasai kemahiran membaca dan mengeja.

  Perbezaan Utama:

  • Kesedaran fonologikal adalah keupayaan untuk mengenali dan memahami sukukata dalam perkataan secara bahasa lisan.
  • Kesedaran fonemik adalah keupayaan untuk mengenal dan membezakan fonem-fonem dalam perkataan.
  • Fonik adalah pendekatan pengajaran yang menekankan hubungan antara fonem dan huruf dalam bahasa bertulis.

  Sementara kesedaran fonologikal dan fonemik lebih kepada pemahaman bunyi-bunyi dalam bahasa, fonik lebih kepada aspek tulisan dan membaca. Kesemua konsep ini adalah penting dalam perkembangan literasi kanak-kanak, dan pengajaran yang efektif akan menggabungkan unsur-unsur kesemua tiga konsep ini untuk membantu kanak-kanak memahami dan menggunakan bahasa dengan baik.

 • Kesedaran Fonemik - Seni Ajar Membaca

  Kesedaran Fonemik: Pilar Utama dalam Kemahiran Membaca dan Menulis

  Kesedaran fonemik merujuk kepada kemampuan individu untuk mengenal, membezakan, dan memanipulasi fonem dalam bahasa. Fonem adalah unit bunyi terkecil yang dapat membezakan makna dalam bahasa. Kesedaran fonemik adalah asas penting dalam pembelajaran membaca dan menulis, dan dalam artikel ini, kita akan menelusuri mengapa ia merupakan elemen yang sangat penting dalam perkembangan kemahiran literasi.

  1. Pengenalan Fonem:

  Kesedaran fonemik bermula dengan pengenalan fonem-fonem dalam bahasa. Ini merangkumi pemahaman individu terhadap bunyi-bunyi yang membentuk kata-kata.

  1. Hubungan antara Fonem dan Huruf:

  Kesedaran fonemik membantu individu mengaitkan fonem-fonem dengan huruf-huruf tertentu dalam abjad. Ini adalah asas untuk membaca dengan betul.

  1. Kesedaran fonemik dan Kemahiran Membaca:

  Kesedaran fonemik adalah prasyarat penting untuk membaca dengan baik. Kanak-kanak yang memahami fonem-fonem lebih cenderung menjadi pembaca yang mahir.

  1. Kesedaran fonemik dan Kemahiran Menulis:

  Kesedaran fonemik juga penting dalam menulis. Ini membolehkan individu mengeja perkataan dengan betul, menghasilkan tulisan yang lebih baik.

  1. Kesedaran fonemik dan Kesedaran Bunyi:

  Ia membantu dalam kesedaran bunyi dalam perkataan. Ini termasuk kesedaran terhadap bunyi awalan, bunyi tengah, dan bunyi akhir dalam perkataan.

  1. Peranan Kesedaran fonemik dalam Perkembangan Literasi:

  Kesedaran fonemik adalah pilar utama dalam perkembangan literasi kanak-kanak. Kemampuan untuk membezakan fonem-fonem membuka pintu kepada kemahiran membaca dan menulis yang kukuh.

  1. Kesedaran fonemik dan Intervensi Awal:

  Bagi kanak-kanak yang menghadapi kesukaran dalam membaca dan menulis, intervensi awal dalam kesedaran fonemik adalah penting. Ia membantu mereka mengejar ketertinggalan dan memperbaiki kemahiran literasi.

  1. Pengajaran Kesedaran fonemik:

  Guru dan ibu bapa memainkan peranan penting dalam mengajar kesedaran fonemik. Aktiviti seperti bermain permainan yang mengenal fonem, membaca buku bersama, dan menyanyikan lagu-lagu yang memfokuskan fonem membantu meningkatkan kemahiran kesedaran fonemik.

  1. Pentingnya Latihan Berterusan:

  Kesedaran fonemik adalah kemahiran yang perlu dilatih secara berterusan. Aktiviti pembelajaran yang merangsang kesedaran fonemik sepanjang hidup dapat membantu meningkatkan kemahiran membaca dan menulis.

  Kesedaran fonemik adalah elemen penting dalam pembelajaran membaca dan menulis. Ia membantu membina asas literasi yang kukuh dan memberi individu peluang yang lebih baik untuk mencapai kejayaan dalam pendidikan dan komunikasi. Oleh itu, penekanan pada perkembangan kesedaran fonemik adalah langkah penting dalam pendidikan dan pembangunan kemahiran literasi.

 • Kesedaran Fonemik - Seni Ajar Membaca

  Misteri Otak Terbongkar: Proses Membaca dalam Perspektif Neurosains

  Membaca adalah satu keajaiban yang melibatkan aktiviti dalaman otak yang rumit. Dalam dunia neurosains, proses membaca telah diperinci dengan mendalam untuk mendedahkan bagaimana otak kita berfungsi semasa menyahut cabaran membaca. Mari kita mengupas misteri otak dan bagaimana ia berfungsi semasa membaca.

  Apabila mata kita melihat kata-kata di atas kertas, sesuatu yang menakjubkan berlaku dalam otak. Proses membaca bermula dengan pengenalan visual. Mata menghantar isyarat kepada otak tentang bentuk-bentuk huruf dan kata. Kawasan yang dikenali sebagai “area visual” di otak kita terlibat dalam memproses maklumat visual ini. Ia mengenal pasti garis dan lengkungan yang membentuk huruf-huruf.

  Kemudian, otak kita menghubungkan bentuk-bentuk huruf itu dengan bunyi-bunyi yang mereka wakili. Ini melibatkan kawasan yang dikenali sebagai “area fonetik”. Otak memproses bunyi-bunyi dan mengubahnya kepada bentuk perkataan dalam minda kita. Inilah sebabnya mengapa kita dapat membayangkan bunyi kata ketika membaca, walaupun kita tidak menyebutnya dengan keras.

  Proses seterusnya adalah pengenalan makna. Ketika otak mengenali perkataan, ia mengaitkannya dengan makna yang berkaitan. Kawasan “area semantik” dalam otak memainkan peranan penting dalam menghubungkan perkataan dengan maknanya dalam minda kita. Ini membolehkan kita memahami apa yang kita sedang baca.

  Selain daripada mengenali perkataan dan makna, otak juga merangkumi konteks. Kawasan yang dikenali sebagai “area konteks” membantu kita menghubungkan ayat-ayat dalam satu teks. Ini membolehkan kita mengikuti alur cerita dan memahami hubungan antara idea-idea yang berbeza.

  Tidak ketinggalan, proses membaca juga melibatkan memori jangka pendek dan jangka panjang. Apabila kita membaca ayat demi ayat, otak kita menggunakan memori jangka pendek untuk menyimpan maklumat seketika. Apabila kita menghabiskan teks, maklumat ini dipindahkan ke memori jangka panjang kita. Inilah yang membolehkan kita mengingati dan menghubungkan kandungan bacaan kita pada masa hadapan.

  Dalam kesimpulannya, membaca adalah proses luar biasa yang memerlukan kerjasama kawasan-kawasan yang berbeza dalam otak. Dari pengenalan visual kepada penerjemahan bunyi, pengenalan makna, konteks, dan memori, otak kita berfungsi seperti komputer canggih semasa kita merenungi huruf-huruf di halaman. Mengapresiasi kompleksiti ini membawa kita lebih dekat kepada penghargaan akan keajaiban otak manusia dan bagaimana ia menjadikan membaca sebagai satu pencapaian yang hebat.

 • Kesedaran Fonemik - Seni Ajar Membaca

  Mengenal Masa yang Sesuai: Umur Permulaan Pembelajaran Membaca

  Proses pembelajaran membaca adalah satu pencapaian penting dalam pembangunan kanak-kanak. Walaupun setiap kanak-kanak mempunyai keupayaan yang unik, terdapat satu tempoh umur yang sesuai untuk memulakan perjalanan ini. Mengetahui umur yang tepat untuk memulakan pembelajaran membaca adalah kunci untuk membina asas yang kukuh dalam kecekapan bahasa.

  Umur permulaan pembelajaran membaca boleh berbeza-beza bagi setiap kanak-kanak, tetapi kebanyakannya mula menunjukkan minat dalam mengenali huruf dan perkataan pada usia pra-sekolah, iaitu antara 3 hingga 6 tahun. Pada usia ini, kanak-kanak mula menunjukkan tanda-tanda kecenderungan untuk membaca, seperti berminat untuk mengetahui bunyi-bunyi huruf dan menamakan objek berdasarkan huruf permulaan mereka.

  Penting untuk mengambil pendekatan yang bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak pada peringkat usia ini. Aktiviti seperti membacakan cerita bergambar dan menggunakan bahan bacaan yang mempunyai tulisan besar dan jelas adalah cara yang baik untuk memulakan. Selain itu, permainan interaktif yang mengajar bunyi-bunyi huruf juga dapat merangsang minat mereka dalam membaca.

  Menjelang usia 6 hingga 7 tahun, kebanyakan kanak-kanak sudah mempunyai pengetahuan asas tentang huruf dan bunyi-bunyi mereka. Mereka mungkin mula membaca perkataan mudah dan ayat-ayat ringkas. Pada peringkat ini, penting untuk memberi mereka peluang untuk membaca dengan bimbingan dan memberikan pujian yang positif untuk setiap usaha mereka. Buku-buku yang sesuai dengan tahap bacaan mereka perlu disediakan untuk memupuk minat mereka dalam membaca.

  Apabila kanak-kanak memasuki peringkat sekolah rendah, iaitu antara 7 hingga 9 tahun, kemahiran membaca mereka akan semakin berkembang. Mereka mampu membaca buku dengan cerita yang lebih panjang dan kompleks. Pada usia ini, penting untuk menggalakkan membaca sebagai satu aktiviti yang menyeronokkan. Libatkan mereka dalam perbincangan tentang cerita-cerita yang mereka baca dan galakkan mereka untuk berkongsi pendapat mereka.

  Penting untuk diingat bahawa setiap kanak-kanak mempunyai tahap perkembangan yang berbeza. Oleh itu, perlu untuk mengiktiraf isyarat minat mereka dan membolehkan mereka memulakan pembelajaran membaca pada tahap yang sesuai. Mengamalkan pendekatan yang positif, memberi sokongan, dan memahami keperluan individu kanak-kanak adalah kunci untuk membantu mereka membina kemahiran membaca yang kukuh sepanjang hayat.

 • Kesedaran Fonemik

  Aktiviti Kesedaran Fonemik Untuk Anak Berusia 3 ke 4 Tahun

  Menurut Bond & Dykstra dalam kajiannya bertajuk The Cooperative Research Programme in First Grade Instruction pada tahun 1967, petanda utama bahawa seseorang kanak-kanak itu boleh membaca dengan cekap adalah kesedaran fonemiknya.
  .
  Kesedaran fonemik adalah kebolehan untuk mendengar dan memanipulasikan bunyi secara lisan.
  .
  Hari ini saya ingin kongsikan 1 aktiviti kesedaran fonemik yang sesuai dilaksanakan bersama anak berusia 3 ke 4 tahun.
  .
  Aktiviti #1 Namakan Bunyi Itu
  .
  Ini adalah aktiviti untuk meningkatkan kebolehan mendengar dan membantu anak untuk fokus kepada bunyi. Dalam aktiviti ini, kita akan menggunakan bunyi-bunyi yang biasa di dengar tetapi kurang diberi perhatian dalam kehidupan seharian.
  .
  Anda perlu menyediakan rakaman (guna sahaja handphone atau cari di youtube) bunyi-bunyi yang kerapa anak dengar. Contohnya:

  • bunyi kipas
  • bunyi pintu di tutup atau dibuka
  • bunyi kereta/ motor/ lori
  • bunyi wisel
  • bunyi batuk/ bersin/ ketawa
   .
  1. Mulakan aktiviti dengan meminta anak baring, menutup mata dan mendengar bunyi.
  2. Minta anak sebutkan bunyi yang didengar secepat mungkin.
   .
   Untuk menambahkan cabaran, apabila anak sudah biasa dengan rakaman bunyi tersebut, anda boleh memainkan 2 bunyi berturut-turut dan minta anak menyebutkannya secara berturutan.
   .
   Seterusnya, tambahkan pula bunyi yang ketiga.
   .
   Apabila anak sudah cukup mahir menyebut bunyi dalam siri berturutan, anda boleh berikan mereka siri yang sama, tetapi buangkan salah satu bunyi. Minta anak mengenalpasti bunyi yang hilang pula.
   .
   Untuk anak-anak lebih berusia tetapi masih sukar membaca lancar, mereka mungkin telah kehilangan peluang untuk belajar kesedaran fonemik. Tetapi masih belum terlambat untuk dibantu.
   .
   Anda boleh cuba untuk menambahkan bunyi yang pelik-pelik dan lucu dalam aktiviti ini. Bunyi-bunyi ini boleh dimuat turun di laman web http://www.grsites.com/sounds/ dan juga http://www.soundsnap.com .
   .
   Aktiviti mendengar bunyi sebegini dapat membantu anak memberi fokus kepada kemahiran mendengar mereka. Seterusnya, anda boleh menukar bunyi-bunyi tersebut kepada bunyi-bunyi dalam bahasa pertuturan yang ingin di ajar.
   .
   Selamat mencuba.
   .
   .
 • Kelas Membaca - Kesedaran Fonemik

  Phonemic Playgrup Sunday

  Hari ini kali pertama kelas beroperasi di rumah baru Whiztots Cepat Membaca. Dirasmikan oleh kelas Phonemic Playgroup Sunday (PPS).

  PPS ini dibuka untuk anak-anak berusia 3 tahun 6 bulan ke atas. Anak pelat, pendiam, bercakap bahasa alien, semua boleh sertai.

  Jika anak belum pandai urus diri sendiri, ibu bapa perlu tunggu anak. Jika sudah pandai, boleh tinggalkan sahaja.

  Dalam kelas PPS, kita buat aktiviti-aktiviti yang membantu anak menguasai kemahiran asas untuk belajar membaca serta kemahiran fonemik.

  Apabila semua kemahiran asas ini telah dikuasai bolehlah mulakan kelas membaca pula. Dengan izin Tuhan, anak yang sempurna kemahiran asasnya akan dapat belajar membaca dengan lebih mudah dan cepat.

  Ibu bapa yang hadir hari ini seronok dengan kelas. Dari yang cuma nak cuba sekali sahaja, terus tempah untuk kelas minggu hadapan.

  Ada juga yang dah tempah kelas hari Ahad sahaja, bulan depan mahu tempah kelas tiga hari seminggu pula.

  Berapa cepat anak boleh kuasai kemahiran asas ini? Bergantung kepada anak.

  Tiada gunanya kita memaksa anak menerima kemahiran ini melampaui kesediaan otaknya. Kita ikut sahaja prosesnya.

  Tugas ibu bapa adalah menyediakan ruang dan peluang untuk anak menerokai keupayaan diri mereka. Tugas anak untuk melaksanakannya atas kehendak sendiri.

  Untuk maklumat lanjut, boleh whatsapps Azleen 0173329298 atau Aini 0173891909.

  Wasap.my/+60173329198/phonemic

  Wasap.my/+60173891909/phonemic

  Nor Azleen Abd Rahim

  #cikgumommy

 • Kesedaran Fonemik - Seni Ajar Membaca

  Tips Tingkatkan Kesedaran Fonemik Anak 2 ke 4 Tahun

  Malam tadi kali pertama Angah berjaya siapkan aktiviti dengan lengkap tanpa bantuan.

  Dah matang agaknya. Hahaha. Bukan main gembira dan bangga bila mommy suruh ambil gambar.

  Angah baru 3 tahun. Dia cuma menumpang-numpang kelas yang saya ajar.

  Masa mula-mula saya start kelas bulan 11 tahun 2016, Angah cuma perhati di muka pintu. Dari hari ke hari semakin dekat dengan meja kami belajar.

  Kemudian dia duduk di kaki saya semasa saya mengajar. Saya mula berikan dia kerusi di sebelah saya.

  Selepas beberapa minggu, dia minta buat aktiviti juga. Jadi dudukkan dia di hujung meja kidney.

  Sekarang, Angah jadi penolong ketua kelas. Hahaha. Ketua kelas kan Afiah. Angah yang susunkan kerusi, letakkan mangkuk dan pilih sendiri tempat duduk dia.

  Angah dah boleh gabung bunyi secara lisan, apa-apa bunyi, juga mengeja perkataan mudah seperti ibu, abu, ini, ani, juga secara lisan sahaja. Seringkali salah dan kami ketawa gembira.

  Sekarang dia mula cuba menggabung bunyi yang pelik-pelik, seperti /k/ dengan /b/. Mommy jawab “kb”. Dan dia ketawa besar geli hati.

  1. Nak ajar anak 2 ke 4 tahun membaca adalah lebih mudah dari mengajar anak yang sudah masuk ke sekolah. Tetapi pengajaran tidak boleh dibuat secara formal atau dengan duduk di kerusi dan meja.

  2. Jika ada anak lain yang lebih tua daripadanya, fokus mengajar anak yang lebih tua itu. Tetapi bahan-bahan pengajaran haruslah disediakan juga untuk anak yang kecil ini. Mereka sedang kuat semangatnya untuk meniru perbuatan orang lain.

  3. Mulakan dengan yang lisan sahaja. Buat aktiviti-aktiviti yang menggalakkan kesedaran fonemik. Tingkatkan keupayaan anak untuk mendengar dan membezakan bunyi-bunyi.

  4. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah perdengarkan pelbagai jenis bunyi dan lihat jika anak boleh menyebutnya. Bunyi boleh dibuat menggunakan mulut ataupun gunakan kemudahan teknologi voice recorder pada handphone.

  Bunyi-bunyi yang boleh digunakan adalah bunyi binatang seperti burung dan ayam, bunyi peralatan rumah seperti vakum dan kipas, bunyi kenderaan seperti kereta dan motor, serta apa-apa bunyi lain yang boleh anda fikirkan.

  1. Saya suka permainan “Sebut Hooray” yang ada dikongsikan dalam buku Permainan Kreatif keluaran Read Network. Rakam 10 ke 15 bunyi yang berlainan, dan sebut hooray bila mendengar bunyi yang sedang diajar.

  2. Aktiviti mesti dibuat secara santai dan dalam suasana yang menyeronokkan. Banyakkan ketawa. Anak 2 ke 4 tahun masih jauh perjalanannya dan tidak perlu terkejar-kejar.

  Membaca bukanlah satu perlumbaan.

  Nor Azleen Abd Rahim

  #cikgumommy feeling proud of Angah accomplishment