• Pendidikan Awal Kanak-kanak

  5 Pendekatan Pengajaran Matematik Yang Menarik Untuk Anak 5 Tahun

  Pembelajaran matematik pada peringkat prasekolah adalah asas penting dalam membina kefahaman awal kanak-kanak terhadap konsep matematik. Oleh itu, penggunaan pendekatan yang menarik dan bersifat hands-on adalah penting untuk menarik minat kanak-kanak dalam pembelajaran. Berikut adalah lima pendekatan pembelajaran matematik yang menarik untuk kanak-kanak berumur lima tahun:

  1. Pembelajaran Berasaskan Permainan

  Permainan adalah cara yang berkesan untuk mengajar matematik kepada kanak-kanak berumur lima tahun. Guru boleh menggunakan permainan seperti puzzle, permainan papan, atau permainan peranan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan konsep matematik secara praktikal. Contohnya, permainan meletakkan bentuk geometri ke dalam tempat yang betul atau permainan memadankan nombor dengan kuantiti objek dapat membantu memperkukuhkan konsep nombor dan bentuk.

  2. Penggunaan Bahan Manipulatif

  Bahan manipulatif seperti blok nombor, kira-kira, atau bentuk geometri adalah alat yang berkesan untuk membantu kanak-kanak visualisasi konsep matematik. Kanak-kanak dapat menggunakan bahan manipulatif ini untuk mengira, menyusun, dan meneroka konsep-konsep matematik secara langsung. Misalnya, mereka boleh menggunakan blok nombor untuk mengira penambahan atau pengurangan sederhana atau menggunakan bentuk geometri untuk mengenal pasti ciri-ciri bentuk.

  3. Aktiviti Membina Kesan

  Aktiviti yang melibatkan binaan sesuatu dapat membantu kanak-kanak memahami konsep matematik dengan lebih baik. Guru boleh mengajar konsep seperti saiz, jarak, atau kuantiti melalui aktiviti membina seperti membina jambatan dengan blok, menyusun alat peraga, atau mengukur dan membandingkan objek. Aktiviti ini memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengaplikasikan konsep matematik dalam konteks yang bermakna dan menyeronokkan.

  4. Cerita Matematik

  Cerita matematik adalah cara yang menarik untuk mengajar konsep matematik kepada kanak-kanak. Guru boleh menggunakan cerita-cerita yang melibatkan pengiraan, pengurangan, atau konsep geometri untuk membawa konsep-konsep matematik kepada kehidupan kanak-kanak. Melalui cerita, kanak-kanak dapat melihat bagaimana matematik boleh digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan memahami kegunaannya.

  5. Penggunaan Lagu dan Aktiviti Bergerak

  Lagu-lagu dan aktiviti bergerak dapat membantu memperkukuhkan pemahaman matematik kanak-kanak. Lagu-lagu dengan lirik yang melibatkan pengiraan atau pengurangan dapat membantu kanak-kanak mengingati fakta matematik dengan lebih mudah. Aktiviti bergerak seperti melompat, melompat dan menghitung langkah, atau bermain permainan bergerak dengan nombor dapat membantu meningkatkan kesedaran kanak-kanak terhadap konsep kuantiti dan ruang.

  Dengan menerapkan pendekatan-pendekatan ini, guru dapat membantu kanak-kanak berumur lima tahun memperoleh asas matematik yang kukuh dan menanamkan minat yang berterusan terhadap pembelajaran matematik. Penting untuk menyediakan persekitaran yang menyokong dan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka dan mengaplikasikan konsep matematik dalam kehidupan sehari-hari mereka.

 • Pembangunan Bahasa - Pendidikan Awal Kanak-kanak

  5 Strategi Pengajaran Bahasa Kepada Kanak-kanak Berumur 5 Tahun

  Pengajaran bahasa kepada kanak-kanak berumur lima tahun memerlukan pendekatan yang kreatif dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Berikut adalah lima strategi pengajaran bahasa yang efektif untuk kanak-kanak berumur lima tahun:

  1. Pembelajaran Melalui Permainan

  Kanak-kanak berumur lima tahun terutamanya belajar melalui bermain. Oleh itu, guru boleh menggunakan permainan seperti permainan papan, permainan peranan, atau aktiviti luar untuk mengajar bahasa. Contohnya, permainan memori huruf, permainan teka-teki kata, atau permainan bergerak yang mengajar perkataan dan frasa bahasa dapat membantu memperkuatkan kemahiran bahasa kanak-kanak secara menyeronokkan.

  2. Membaca Bersama

  Membaca bersama merupakan strategi yang berkesan dalam membina kemahiran bahasa kanak-kanak. Guru boleh membacakan cerita yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka, sambil menggalakkan kanak-kanak untuk berinteraksi dengan cerita tersebut. Diskusi tentang plot, watak, dan peristiwa dalam cerita dapat membantu memperluas kosa kata dan pemahaman bahasa kanak-kanak.

  3. Aktiviti Berpusatkan Bahasa

  Aktiviti yang berpusatkan bahasa membantu kanak-kanak untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang bermakna. Contohnya, aktiviti membuat karya seni sambil menceritakan tentang proses kreatif, bermain dramatis untuk mengembangkan keterampilan berbicara, atau membuat buku cerita bersama untuk menggalakkan menulis dan menceritakan.

  4. Penggunaan Lagu dan Pantun

  Lagu dan pantun adalah cara yang menyeronokkan untuk mengajar bahasa kepada kanak-kanak. Guru boleh mengajar lagu-lagu yang melibatkan perkataan dan frasa bahasa yang mudah diingat. Selain itu, pantun-pantun ringkas juga dapat digunakan untuk melatih kemahiran fonik dan kesedaran bunyi dalam bahasa.

  5. Pengalaman Praktikal dan Penggunaan Bahan Manipulatif

  Pengalaman praktikal seperti lawatan lapangan atau eksperimen sederhana dapat membantu menghubungkan bahasa dengan situasi dalam kehidupan sebenar. Selain itu, penggunaan bahan manipulatif seperti blok huruf, kad perkataan, atau alat tulis sambil belajar dapat membantu kanak-kanak memahami dan menggunakan bahasa dengan lebih berkesan.

  Dengan menerapkan strategi-strategi ini, guru dapat membantu kanak-kanak berumur lima tahun memperoleh kemahiran bahasa yang penting dalam pembangunan mereka. Penting untuk diingat bahawa setiap kanak-kanak mempunyai keperluan dan kebolehan yang berbeza, oleh itu, strategi pengajaran perlu disesuaikan mengikut keperluan individu untuk mencapai hasil yang terbaik.

 • Pendidikan Awal Kanak-kanak

  5 Cara Menerapkan Teknologi Dalam Pengajaran Pendidikan Awal Kanak-kanak

  Teknologi semakin menjadi aspek penting dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pendidikan awal kanak-kanak. Penggunaan teknologi dalam pengajaran kanak-kanak prasekolah bukan sahaja menarik minat mereka tetapi juga membantu meningkatkan proses pembelajaran. Berikut adalah lima cara menerapkan teknologi dalam pengajaran pendidikan awal kanak-kanak:

  1. Aplikasi Pendidikan Interaktif

  Pelbagai aplikasi pendidikan interaktif boleh digunakan untuk membantu kanak-kanak memperoleh pengetahuan melalui cara yang menarik dan bermain. Aplikasi ini sering kali direka khas untuk menyokong pembelajaran dalam pelbagai bidang seperti membaca, matematik, sains, dan seni. Contohnya, aplikasi yang melibatkan interaksi visual seperti puzzle atau permainan belajar membaca boleh membantu mempercepatkan pemahaman kanak-kanak terhadap konsep-konsep asas.

  2. Penggunaan Perkakasan Elektronik Pendidikan

  Penggunaan perkakasan elektronik seperti tablet atau komputer sederhana dapat diterapkan dalam pengajaran pendidikan awal kanak-kanak. Guru boleh menguruskan permainan atau aplikasi pendidikan yang sesuai dengan tahap pembelajaran kanak-kanak. Dengan bimbingan guru, kanak-kanak dapat belajar melalui pengalaman yang berinteraksi dengan teknologi, yang dapat meningkatkan kemahiran motor halus dan pemikiran kritis.

  3. Pengajaran Jarak Jauh atau Sesi Pembelajaran Dalam Talian

  Teknologi membolehkan pengajaran jarak jauh atau sesi pembelajaran dalam talian di mana guru dan kanak-kanak dapat berinteraksi melalui platform videoconferencing atau aplikasi khusus. Ini menjadi penting terutamanya dalam situasi di mana kanak-kanak tidak dapat hadir secara fizikal di dalam kelas, seperti semasa keadaan darurat atau cuti panjang. Melalui platform ini, guru dapat memberi arahan, memberikan aktiviti pembelajaran, dan berkomunikasi dengan kanak-kanak secara efektif.

  4. Pembelajaran Berasaskan Permainan Digital

  Permainan digital pendidikan adalah cara yang berkesan untuk menyampaikan konsep-konsep pembelajaran kepada kanak-kanak prasekolah. Permainan ini sering kali dirancang dengan grafik yang menarik dan interaksi yang menyeronokkan. Guru boleh menggunakan permainan digital untuk memperkenalkan konsep matematik, sains, dan bahasa kepada kanak-kanak secara menyeluruh, sambil membolehkan mereka belajar dengan cara yang santai dan bermakna.

  5. Penggunaan Papan Putih Interaktif

  Papan putih interaktif merupakan alat yang sangat berguna dalam pengajaran pendidikan awal kanak-kanak. Guru boleh menggunakan papan putih ini untuk menunjukkan video, gambar, atau animasi yang menyokong konsep pembelajaran. Kanak-kanak dapat berinteraksi secara langsung dengan bahan pembelajaran yang disajikan, membantu meningkatkan pemahaman dan penyimpanan maklumat.

  Dalam dunia yang semakin dipenuhi dengan teknologi, menerapkan teknologi dalam pengajaran pendidikan awal kanak-kanak menjadi semakin penting. Dengan penggunaan yang bijak dan bimbingan guru yang berkualiti, teknologi dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan pembelajaran dan pembangunan kanak-kanak prasekolah.

 • Seni Ajar Membaca

  5 Cara Menarik Mengajar Anak Mengenal Huruf Abjad Untuk Belajar Membaca

  Mengajarkan anak-anak mengenal huruf-huruf abjad adalah langkah penting dalam pembelajaran awal mereka. Namun, seringkali cabaran muncul ketika kita mencuba membuat proses ini menyeronokkan dan menarik bagi mereka. Berikut adalah beberapa tips kreatif yang dapat membantu Anda mengajar anak-anak mengenal huruf-huruf abjad secara menyeronokkan:

  1. Gunakan Alat Bantu Mengajar Interaktif
   Dapatkan alat bantu mengajar interaktif seperti blok huruf, puzzle abjad, atau papan tulis magnetik. Biarkan anak-anak menyusun huruf-huruf untuk membentuk perkataan atau bahkan nama mereka sendiri. Ini tidak hanya membantu mereka mengenal huruf, tetapi juga meningkatkan keterampilan motor halus mereka.
  2. Bernyanyi Bersama
   Muzik adalah cara yang menarik untuk mengajarkan anak-anak mengenal huruf-huruf abjad. Cari lagu-lagu yang memperkenalkan abjad dengan cara yang ceria dan mudah diingat. Anda juga boleh membuat lagu sendiri dengan menggunakan melodi yang terkenal dan menggantikannya dengan huruf abjad. Lagi best bila anda nyanyikan lagu-lagu aksi fonik seperti Abu Ada Ayam dan Cory Cat.
  3. Cerita Bergambar
   Gunakan buku bergambar yang menarik untuk memperkenalkan huruf-huruf abjad. Ceritakan kisah yang melibatkan karakter atau objek yang dimulai dengan huruf tertentu. Biarkan anak-anak membuat asosiasi positif antara huruf dan gambar yang mereka lihat.
  4. Bermain Permainan Kata
   Buat permainan kata yang menyenangkan seperti “teka perkataan” atau “bunyi yang hilang.” Gunakan perkataan yang sederhana dan berkaitan dengan kehidupan seharian anak-anak. Ini akan membantu mereka mengasah kemampuan membaca mereka sambil berseronok.
  5. Gunakan Aplikasi Pendidikan
   Manfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi pendidikan yang dibina khusus untuk mengajarkan huruf-huruf abjad secara interaktif. Pilih aplikasi yang menawarkan permainan, lagu, dan aktiviti yang sesuai dengan usia anak-anak Anda.

  Mengajarkan anak-anak mengenal huruf-huruf abjad sepatutnya tidak hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman yang menyeronokkan dan menarik bagi mereka. Dengan mengintegrasikan aktiviti yang kreatif dan interaktif, Anda dapat membantu membangunkan asas yang kuat untuk pembelajaran bahasa anak-anak Anda. Jadi, mari kita mula menjadikan belajar huruf-huruf abjad menjadi pengalaman yang menyeronokkan!

 • Pendidikan Awal Kanak-kanak

  5 Kelebihan Pendidikan Awal Kanak-kanak Dalam Pembangunan Anak

  Pendidikan awal kanak-kanak adalah peringkat yang penting dalam perkembangan anak-anak. Ia memberi impak yang besar terhadap pembangunan mereka dalam pelbagai aspek.

  Berikut adalah lima kelebihan utama pendidikan awal kanak-kanak dalam pembangunan anak:

  1. Pembangunan Kognitif yang Optimum

  Pendidikan awal kanak-kanak membentuk landasan penting untuk pembangunan kognitif anak-anak. Dalam persekitaran yang merangsang dan terarah, kanak-kanak diajar untuk meneroka, memahami, dan menyelesaikan masalah.

  Aktiviti seperti bermain, membaca, dan eksperimen saintifik membantu memperkukuh kemahiran kognitif mereka, termasuk pemikiran logik, kesedaran nombor, dan keupayaan untuk menyelesaikan masalah.

  2. Kemahiran Sosial yang Kuat

  Pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan penting dalam membentuk kemahiran sosial anak-anak. Dalam persekitaran berkongsi dan berinteraksi dengan rakan sebaya dan guru, mereka belajar untuk berkomunikasi, bekerjasama, dan memahami emosi orang lain.

  Ini membantu mereka membina hubungan yang sihat dan memahami konsep seperti keterlibatan komuniti dan kerjasama.

  3. Perkembangan Bahasa dan Literasi yang Baik

  Di peringkat ini, anak-anak mula meneroka dunia bahasa dan literasi. Pendidikan awal kanak-kanak membantu mereka memperoleh kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.

  Melalui lagu, cerita, dan aktiviti bahasa yang berstruktur, mereka memperkukuhkan keupayaan berbahasa mereka, yang merupakan asas penting untuk pembelajaran di peringkat seterusnya.

  4. Pembinaan Kemahiran Kreativiti dan Imajinasi

  Pendidikan awal kanak-kanak memberi tumpuan kepada pembangunan kreativiti dan imajinasi anak-anak. Melalui aktiviti seni, muzik, dan drama, mereka diberi peluang untuk bereksperimen, mencipta, dan mewujudkan.

  Ini membantu memperkukuhkan daya imaginasi mereka dan membina keyakinan diri dalam mengungkapkan idea dan perasaan mereka.

  5. Pemupukan Kebolehan Kendiri dan Kesedaran Diri

  Pendidikan awal kanak-kanak memberi penekanan kepada pemupukan kebolehan kendiri dan kesedaran diri anak-anak. Melalui aktiviti yang memberi peluang untuk menjalani pengalaman positif dan menguruskan diri sendiri, mereka membangunkan keyakinan diri, ketekunan, dan tanggungjawab.

  Ini membantu mereka membina asas yang kukuh untuk menghadapi cabaran dan mengejar matlamat dalam hidup.

  Secara keseluruhannya, pendidikan awal kanak-kanak membawa banyak manfaat dalam pembangunan anak-anak. Dengan memberi tumpuan kepada pembangunan holistik, pendidikan awal kanak-kanak membentuk asas yang kukuh bagi perkembangan mereka sebagai individu yang berdaya saing dan berpotensi.

  Oleh itu, penting untuk memberi sokongan dan sumber yang mencukupi kepada pendidikan awal kanak-kanak bagi memastikan anak-anak mendapat peluang terbaik untuk berkembang.

 • Pendidikan Awal Kanak-kanak

  5 Peranan Guru Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak

  Pendidikan awal kanak-kanak memegang peranan penting dalam membentuk asas perkembangan kanak-kanak yang baik. Guru merupakan elemen utama dalam menyediakan persekitaran yang kondusif bagi pembelajaran kanak-kanak prasekolah. Berikut adalah lima peranan penting guru dalam pendidikan awal kanak-kanak:

  1. Pembimbing Pembelajaran

  Guru berperanan sebagai pembimbing utama dalam proses pembelajaran kanak-kanak prasekolah. Mereka merancang dan melaksanakan aktiviti pembelajaran yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak. Guru yang berkelayakan mampu menyusun kurikulum yang sesuai dengan keperluan dan minat kanak-kanak, memberi tumpuan kepada aspek perkembangan holistik seperti fizikal, kognitif, emosi, dan sosial.

  2. Model Perilaku Positif

  Guru mempunyai impak besar terhadap pembentukan tingkah laku kanak-kanak. Mereka perlu menjadi contoh teladan yang baik dalam tingkah laku, sikap, dan nilai-nilai moral. Dengan menjadi model yang positif, guru dapat membantu kanak-kanak memahami nilai-nilai seperti kerjasama, kesabaran, dan kejujuran.

  3. Pembangun Hubungan Interaksi Sosial

  Guru berperanan dalam membantu kanak-kanak membina kemahiran sosial yang penting untuk berinteraksi dengan rakan sebaya dan orang dewasa. Melalui aktiviti-aktiviti seperti bermain berkumpulan dan berbincang, guru membantu kanak-kanak memahami konsep kawan, berkongsi, dan bekerjasama.

  4. Pengamal Pemantauan dan Penilaian

  Guru memantau perkembangan setiap kanak-kanak secara individu dan menyediakan penilaian yang berkaitan. Mereka mengumpul data tentang kemajuan kanak-kanak dalam pelbagai aspek pembelajaran dan menggunakan maklumat tersebut untuk merancang intervensi yang sesuai jika diperlukan. Pemantauan yang berterusan membantu guru mengenal pasti keperluan kanak-kanak secara tepat.

  5. Rakan Pembelajaran dan Sokongan

  Guru bukan sahaja menjadi pendidik tetapi juga rakan pembelajaran kanak-kanak. Mereka menyediakan sokongan emosi dan akademik kepada kanak-kanak dalam proses pembelajaran. Melalui hubungan yang mesra dan sokongan yang berterusan, guru membantu kanak-kanak membina keyakinan diri yang kukuh dan memupuk minat terhadap pembelajaran.

  Secara kesimpulannya, peranan guru dalam pendidikan awal kanak-kanak sangat penting dalam membentuk asas perkembangan kanak-kanak yang baik. Guru yang berkelayakan, penyayang, dan berdedikasi mampu membantu kanak-kanak mencapai potensi maksimum mereka dalam pembelajaran dan perkembangan.

 • Pendidikan Awal Kanak-kanak

  Kepentingan Pendidikan Awal Kanak-kanak dalam Pembentukan Asas Pembelajaran

  Pendidikan awal kanak-kanak merupakan asas yang penting dalam perkembangan anak-anak. Ini adalah tahap kritis di mana anak-anak memulai perjalanan mereka menuju pembelajaran seumur hidup. Melalui pendidikan awal kanak-kanak, anak-anak membangun asas yang kuat untuk pemahaman konsep-konsep kognitif, sosial, emosional, dan fisik yang akan membentuk keseluruhan perkembangan mereka.

  Salah satu aspek terpenting dari pendidikan awal kanak-kanak adalah peranannya dalam membentuk asas pembelajaran anak-anak. Pada usia ini, otak anak-anak sedang aktif menyerap informasi dan menanggapi lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, pengalaman yang mereka alami di tahap ini akan memberikan dampak yang signifikan pada kemampuan mereka untuk belajar di masa depan.

  Pendidikan awal kanak-kanak memperkenalkan anak-anak pada konsep-konsep dasar seperti huruf, angka, bentuk, warna, dan keterampilan motorik halus dan kasar. Ini adalah langkah pertama yang penting dalam pembentukan literasi dan numerasi anak-anak. Dengan memberikan anak-anak dasar-dasar ini secara menyenangkan dan menarik, mereka akan lebih siap untuk mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung di masa depan.

  Selain itu, pendidikan awal kanak-kanak juga memainkan peranan penting dalam pengembangan keterampilan sosial dan emosional anak-anak. Melalui interaksi dengan teman sebaya dan pengasuh, anak-anak belajar untuk berbagi, bekerja sama, mengelola emosi, dan memecahkan konflik. Ini adalah keterampilan yang krusial dalam membentuk hubungan yang sehat dan berfungsi di masyarakat.

  Lebih dari itu, pendidikan awal usia membantu mengidentifikasi dan mengatasi kebutuhan khusus anak-anak lebih awal. Dengan memperhatikan perkembangan anak secara individual, guru dan pengasuh dapat memberikan dukungan tambahan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap anak mencapai potensi mereka sepenuhnya.

  Tidak hanya itu, pendidikan awal usia juga memberikan dasar bagi anak-anak untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Melalui berbagai aktivitas dan pengalaman, anak-anak diberi kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai bidang seperti seni, musik, sains, dan olahraga. Ini membantu mereka mengembangkan identitas mereka sendiri dan menemukan apa yang mereka sukai.

  Dengan demikian, pentingnya pendidikan awal kanak-kanak dalam pembentukan fondasi pembelajaran anak-anak tidak dapat dipandang remeh. Investasi yang dilakukan pada tahap ini memiliki dampak jangka panjang yang besar pada keseluruhan perkembangan dan kesuksesan anak-anak di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memberikan perhatian dan sumber daya yang memadai untuk mendukung pendidikan awal usia yang berkualitas. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk meraih potensi mereka sepenuhnya dalam kehidupan.

 • Tips Bisnes Dari Rumah

  Talent Diperlukan: Tutor Online (Part Time)

  TUTOR DIPERLUKAN SEGERA (PARTTIME)
  KELAS MEMBACA ONLINE WHIZTOTS
  WWW.WHIZTOTS.COM
  BOLEH BEKERJA DARI MANA-MANA LOKASI DI MALAYSIA (REMOTE)
  GANJARAN BASIC RM350 + KPI RM100 SEBULAN


  Kami mencari individu komited dan bertanggungjawab yang mampu membantu menguruskan perkembangan pelajar.

  TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

  1. Merancang pelaksanaan kelas mengikut program dan panduan rancangan mengajar yang diberikan.
  2. Menyediakan bahan bantu mengajar yang bersesuaian dengan topik hendak diajar.
  3. Melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran mengikut jadual yang ditetapkan.
  4. Membuat laporan sesi pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan.
  5. Mengemaskini fail peribadi pelajar.
  6. Menghadiri kursus/ kelas/ seminar/ latihan peningkatan kendiri yang ditetapkan oleh syarikat
  7. Berinteraksi dan memberi respon kepada pertanyaan ibu bapa dalam grup WhatsApp kelas bertanggungjawab.
  8. Menjalankan tugas-tugas lain yang dianggap perlu dalam memberi sumbangan kepada kejayaan syarikat.

  KELAYAKAN DAN KEMAHIRAN DIPERLUKAN:

  1. Minimum SPM/ STPM dengan kepujian dalam Bahasa Malaysia
  2. Sijil, Diploma atau Ijazah dalam apa-apa bidang boleh memohon KECUALI bidang Pendidikan.
  3. Mesra, penyabar dan penyayang khususnya kepada kanak-kanak
  4. Berperwatakan ceria dan mempunyai unsur kecindan
  5. Boleh bekerja dalam kumpulan (team player)
  6. Menepati masa
  7. Boleh berkomunikasi secara lisan dan bertulis dengan baik dalam Bahasa Malaysia
  8. Keutamaan jika boleh berbahasa Inggeris dengan baik
  9. Mempunyai laptop sendiri yang boleh mengendalikan sekurang-kurangnya aplikasi Zoom, PowerPoint, Internet, WhatsApp, Google Docs, Trello, Telegram
  10. Mempunyai talian internet yang stabil untuk menjalankan kelas melalui aplikasi Zoom.
  11. Pengetahuan dalam perkara berikut amat dialu-alukan: kaedah fonik, Bacalah Anakku, ReadEasy, pengacaraan majlis, teater dan lakonan, persembahan pentas
  12. Berusia 22 tahun ke 35 tahun.
  13. Lelaki dan perempuan boleh memohon.
  14. Bujang ataupun berkahwin boleh memohon.
  15. Warganegara Malaysia

  TARIKH DIJANGKA BERMULA: MAC 2024

  STATUS: Kontrak 6 bulan

  TEMPOH PERCUBAAN: 3 ke 6 bulan

  HARI DAN WAKTU BEKERJA:
  Isnin hingga Jumaat (8pm – 10pm)
  Sesi briefing mingguan dijalankan setiap hari Isnin (Bermula 10pm)

  IMBUHAN:

  • latihan berterusan diberikan
  • Bonus Performance (tahunan)

  KPI:

  1. Mengajar minimum 10 pelajar dalam sebulan
  2. Setiap pelajar diajar 8 – 12 sesi setiap bulan (mengikut pakej diambil)
  3. Menghantar laporan perkembangan pelajar sebelum 3hb bulan berikutnya
  4. Mematuhi jadual waktu yang ditetapkan
  5. Menghadiri sesi briefing setiap Isnin (10pm)

  Interview akan dijalankan melalui Zoom.


  Sila hantarkan SURAT PERMOHONAN DAN RESUME ke emel whiztots@gmail.com
  Sila hantarkan SURAT PERMOHONAN DAN RESUME ke emel whiztots@gmail.com
  Sila hantarkan SURAT PERMOHONAN DAN RESUME ke emel whiztots@gmail.com

  *WhatsApp, telefon atau DM tidak akan dilayan sama sekali.

 • Aktiviti & Permainan Kreatif - Seni Ajar Membaca

  5 Langkah Mudah Membantu Anak Belajar Membaca Dengan Bermain Jigsaw Puzzle

  Belajar membaca boleh menjadi pengembaraan yang menyeronokkan bagi anak-anak, terutama ketika diintegrasikan dengan kegiatan bermain. Salah satu cara kreatif dan bermanfaat adalah menggunakan jigsaw puzzle. Berikut adalah 5 langkah mudah untuk membantu anak belajar membaca melalui bermain jigsaw puzzle.

  1. Pilih Puzzle dengan Gambar yang Menarik: Langkah pertama adalah memilih jigsaw puzzle dengan gambar-gambar yang menarik dan relevan untuk anak-anak. Gambar-gambar ini akan membantu meningkatkan minat mereka dan membangunkan kaitan antara perkataan dan objek yang diwakili oleh gambar tersebut.

  2. Tulis Perkataan pada Bahagian Belakang Puzzle: Sebelum bermain, tulis perkataan yang berkaitan dengan gambar-gambar di bahagian belakang setiap potongan puzzle. Pastikan perkataan tersebut sesuai dengan tahap membaca anak. Ini memberikan dimensi baru pada kegiatan puzzle, di mana anak belajar mengenali perkataan sambil menyusun potongan-potongan puzzle.

  3. Minta Anak Membaca Perkataan Ketika Menyusun Puzzle: Ketika anak menyusun puzzle, mintalah mereka membaca perkataan yang tertera di bahagian belakang setiap potongan. Ini membantu mereka mengasah kemampuan membaca mereka dengan cara yang interaktif dan menyeronokkan. Dorong mereka untuk menyebut setiap perkataan dengan jelas.

  4. Bentuk Perkataan dari Potongan Puzzle: Setelah puzzle selesai, ajak anak untuk membentuk perkataan dengan menyusun potongan-potongan puzzle secara berurutan. Ini membantu anak mengkonsolidasikan keterampilan membaca mereka dan memahami hubungan antara huruf dan kata.

  5. Berikan Pujian dan Ganjaran: Berikan pujian dan ganjaran ketika anak berjaya menyelesaikan puzzle dan membaca kata-kata dengan baik. Pujian positif memotivasi mereka untuk terus belajar, sementara ganjaran kecil seperti waktu bermain ekstra atau pilihan mainan tambahan dapat meningkatkan minat mereka.

  Bermain jigsaw puzzle bukan hanya tentang menyusun potongan, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman pembelajaran yang holistik. Dengan menggabungkan elemen visual, motorik, dan kognitif, anak-anak dapat belajar membaca dengan cara yang menyeronokkan dan terintegrasi. Membawa pembelajaran ke dalam permainan membuka pintu untuk eksplorasi kreatif dan memastikan bahwa belajar membaca tidak hanya tugas, tetapi pengembaraan yang menyeronokkan bagi anak-anak.

 • Aktiviti & Permainan Kreatif - Seni Ajar Membaca

  5 Langkah Membantu Anak Belajar Membaca Melalui Aktiviti Mencari Perkataan Dalam Buku

  Pengenalan anak kepada dunia literasi adalah salah satu aspek penting dalam pembangunan pendidikan mereka. Aktiviti mencari perkataan dalam buku adalah cara yang menyeronokkan dan efektif untuk membantu anak-anak mengasah kemahiran membaca mereka. Berikut adalah 5 langkah efektif untuk melibatkan anak-anak dalam aktiviti mencari perkataan dalam buku.

  1. Pilih Buku Sesuai Tahap Pembacaan: Langkah pertama adalah memilih buku yang sesuai dengan tahap pembacaan anak. Pilih buku dengan teks yang sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Ini penting agar mereka tidak merasa terlalu tertekan atau bosan, dan dapat fokus pada mencari perkataan dengan keyakinan.

  2. Tentukan Tujuan Mencari Perkataan: Sebelum memulakan aktiviti, tetapkan tujuan mencari perkataan. Misalnya, jika anak sedang mempelajari bunyi , tentukan untuk mencari simbol bunyi tersebut. Tujuan ini membantu memberikan fokus dan arah kepada aktiviti, membuatnya lebih bermakna.

  3. Libatkan Anak Dalam Proses Pemilihan Perkataan: Biarkan anak memilih beberapa perkataan yang ingin mereka cari dalam buku. Ini memberikan rasa kepemilikan dan meningkatkan motivasi mereka. Ajak mereka untuk berbicara tentang perkataan yang mereka pilih, dan jelaskan cara mereka mengidentifikasinya.

  4. Berikan Dorongan dan Pujian: Ketika anak menemukan perkataan yang dicari, berikan dorongan dan pujian positif. Ini akan meningkatkan rasa percaya diri mereka dan membuat aktiviti menjadi lebih menyenangkan. Beri tahu mereka betapa hebatnya mereka dalam mencari perkataan dan bagaimana perkara ini membantu kemahiran membaca mereka.

  5. Buat Aktiviti Berulang: Untuk mengukuhkan kemahiran membaca, ulangi aktiviti mencari perkataan secara berkala. Pengulangan membantu memperkuat hubungan antara huruf dan bunyi, serta memperluas kosa kata mereka. Setiap kali, tingkatkan cabaran atau fokus pada jenis perkataan yang berbeza.

  Melibatkan anak-anak dalam aktiviti mencari perkataan dalam buku bukan hanya meningkatkan kemahiran membaca mereka, tetapi juga mengembangkan minat mereka terhadap literasi. Aktiviti ini tidak hanya memberikan mereka kemahiran membaca yang diperlukan, tetapi juga menciptakan pengalaman positif berkait buku dan membaca. Dengan langkah-langkah yang berstruktur, kita dapat membimbing anak-anak menuju kejayaan dalam menguasai kemahiran membaca.

 • Aktiviti & Permainan Kreatif - Seni Ajar Membaca

  5 Langkah Efektif Membantu Anak Belajar Membaca Melalui Pengalaman Membeli Belah

  Pendidikan anak-anak melibatkan banyak aspek, dan salah satunya adalah membantu mereka mengembangkan kemampuan membaca. Seiring perkembangan teknologi, pendekatan terhadap pembelajaran ini semakin pelbagai. Salah satu cara yang menarik dan berkesan adalah melibatkan anak dalam kegiatan membeli belah. Berikut adalah 5 langkah efektif yang dapat diambil untuk membantu anak belajar membaca sambil menikmati pengalaman membeli belah.

  1. Pilih Produk dengan Label Jelas: Ketika membeli belah, ajak anak untuk membantu memilih produk dengan label yang jelas dan mudah dibaca. Fokuskan pada produk-produk dengan nama dan deskripsi yang sederhana. Bimbing anak untuk membaca setiap perkataan dengan cermat. Ini membantu mereka mengasah kemampuan membaca sambil berinteraksi dengan persekitaran.

  2. Buat Senarai Pembelian Bersama: Sebelum pergi ke kedai, buatlah senarai perbelanjaan bersama anak. Tuliskan nama-nama barang yang perlu dibeli dan ajak mereka membaca senarai tersebut. Bincangkan setiap barang dan mintalah anak membaca nama dan jumlah yang tertera pada senarai. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap perkataan yang digunakan seharian dan meningkatkan kosakata membaca.

  3. Ajak Anak Membaca Resepi atau Panduan Penggunaan Produk: Jika Anda merancang memasak bersama anak, ajak mereka membaca resepi atau panduan penggunaan produk yang akan digunakan. Ini tidak hanya membantu mereka melibatkan diri dalam kegiatan memasak, tetapi juga mengasah kemampuan membaca dengan konteks yang nyata. Bincangkan setiap langkah dan perkataan yang mungkin baru bagi mereka.

  4. Bermain Permainan Perkataan Semasa Membeli Belah: Semasa berada di pasaraya, ajak anak untuk bermain permainan perkataan yang melibatkan nama-nama produk atau kategori barang. Misalnya, mintalah mereka mencari produk dengan awalan huruf tertentu atau mencari buah-buahan dalam senarai perbelanjaan. Permainan ini tidak hanya membuat proses pembelajaran menyeronokkankan, tetapi juga mengasah kemahiran membaca mereka.

  5. Baca Bersama Label Nutrisi: Ketika membeli makanan atau minuman, libatkan anak untuk membaca label nutrisi pada bungkusan. Bincangkan bersama-sama makna dari setiap informasi yang tertera. Ini tidak hanya membantu mereka membaca, tetapi juga meningkatkan kesedaran mereka tentang pentingnya memahami informasi nutrisi untuk kesihatan.

  Dengan melibatkan anak dalam aktiviti membeli belah, kita tidak hanya membantu mereka belajar membaca, tetapi juga mengembangkan pemahaman mereka terhadap dunia sekitar. Langkah-langkah di atas dapat diadaptasi sesuai dengan keperluan dan minat anak, menciptakan persekitaan pembelajaran yang menyeronokkan dan bermanfaat.

 • Seni Ajar Membaca

  5 Langkah Membantu Anak Belajar Membaca Dengan Menggalakkan Anak untuk Bercerita

  Membantu anak belajar membaca bukan hanya tentang mengajarkan kemahiran membaca tetapi juga mengembangkan minat mereka terhadap dunia perkataan. Salah satu cara yang inovatif untuk mencapai ini adalah dengan menggalakkan anak untuk bercerita. Berikut adalah 5 langkah untuk membantu anak belajar membaca dengan menggalakkan mereka untuk bercerita.

  **1. Pilih Tema yang Menarik: Mulakan dengan memilih tema cerita yang menarik dan sesuai dengan minat anak. Mungkin mereka suka binatang, pengembaraan, atau cerita fantasi. Ini membuka pintu bagi mereka untuk memperkaya kosa kata mereka dengan perkataan yang relevan dengan tema.

  **2. Bangunkan Imaginasi dan Karakter: Galakkan anak untuk membangunkan dunia imaginatif dan karakter-karakter menarik. Biarkan mereka memberikan nama, sifat, dan tujuan kepada watak-watak yang mereka ciptakan. Ini bukan hanya tentang bercerita tetapi juga membantu membangunkan kekreatifan dan kemampuan naratif mereka.

  **3. Dorong Penulisan Sendiri: Selanjutnya, dorong anak untuk menuliskan cerita mereka sendiri. Mereka boleh memulakan dengan melukis gambar dan menambahkan perkataan atau frasa. Proses menulis membantu memperkukuh kemahiran membaca mereka dengan melibatkan mereka dalam pemilihan perkataan dan pembangunan alur cerita.

  **4. Bacakan Cerita Mereka: Setelah anak selesai menulis cerita mereka, bacakan bersama mereka. Ini memberikan mereka kesempatan untuk mendengar perkataan yang mereka tulis dan memahami bagaimana perkataan itu dapat diucapkan. Ini juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk melihat perkataan dalam konteks cerita.

  **5. Beri Ganjaran Positif: Memberikan ganjaran positif sangat penting. Berikan apresiasi atas usaha mereka dan beri tahu mereka hal-hal yang bagus dalam cerita mereka. Ini tidak hanya membangun kepercayaan diri mereka tetapi juga meningkatkan motivasi untuk terus belajar membaca melalui bercerita.

  Menggalakkan anak untuk bercerita bukan hanya tentang membina kemahiran membaca, tetapi juga mengembangkan berbagai kemahiran seperti kreativiti, ekspresi diri, dan kepercayaan diri. Proses ini juga memberikan mereka rasa pemilikan atas proses pembelajaran mereka, yang dapat menjadi pemangkin untuk semangat belajar yang berterusan. Dengan langkah-langkah ini, kita tidak hanya membantu anak belajar membaca tetapi juga membuka pintu menuju dunia yang luas dan menarik melalui cerita dan imaginasi mereka sendiri.