• Aktiviti & Permainan Kreatif - Seni Ajar Membaca

  5 Langkah Mudah Membantu Anak Belajar Membaca Dengan Bermain Jigsaw Puzzle

  Belajar membaca boleh menjadi pengembaraan yang menyeronokkan bagi anak-anak, terutama ketika diintegrasikan dengan kegiatan bermain. Salah satu cara kreatif dan bermanfaat adalah menggunakan jigsaw puzzle. Berikut adalah 5 langkah mudah untuk membantu anak belajar membaca melalui bermain jigsaw puzzle.

  1. Pilih Puzzle dengan Gambar yang Menarik: Langkah pertama adalah memilih jigsaw puzzle dengan gambar-gambar yang menarik dan relevan untuk anak-anak. Gambar-gambar ini akan membantu meningkatkan minat mereka dan membangunkan kaitan antara perkataan dan objek yang diwakili oleh gambar tersebut.

  2. Tulis Perkataan pada Bahagian Belakang Puzzle: Sebelum bermain, tulis perkataan yang berkaitan dengan gambar-gambar di bahagian belakang setiap potongan puzzle. Pastikan perkataan tersebut sesuai dengan tahap membaca anak. Ini memberikan dimensi baru pada kegiatan puzzle, di mana anak belajar mengenali perkataan sambil menyusun potongan-potongan puzzle.

  3. Minta Anak Membaca Perkataan Ketika Menyusun Puzzle: Ketika anak menyusun puzzle, mintalah mereka membaca perkataan yang tertera di bahagian belakang setiap potongan. Ini membantu mereka mengasah kemampuan membaca mereka dengan cara yang interaktif dan menyeronokkan. Dorong mereka untuk menyebut setiap perkataan dengan jelas.

  4. Bentuk Perkataan dari Potongan Puzzle: Setelah puzzle selesai, ajak anak untuk membentuk perkataan dengan menyusun potongan-potongan puzzle secara berurutan. Ini membantu anak mengkonsolidasikan keterampilan membaca mereka dan memahami hubungan antara huruf dan kata.

  5. Berikan Pujian dan Ganjaran: Berikan pujian dan ganjaran ketika anak berjaya menyelesaikan puzzle dan membaca kata-kata dengan baik. Pujian positif memotivasi mereka untuk terus belajar, sementara ganjaran kecil seperti waktu bermain ekstra atau pilihan mainan tambahan dapat meningkatkan minat mereka.

  Bermain jigsaw puzzle bukan hanya tentang menyusun potongan, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman pembelajaran yang holistik. Dengan menggabungkan elemen visual, motorik, dan kognitif, anak-anak dapat belajar membaca dengan cara yang menyeronokkan dan terintegrasi. Membawa pembelajaran ke dalam permainan membuka pintu untuk eksplorasi kreatif dan memastikan bahwa belajar membaca tidak hanya tugas, tetapi pengembaraan yang menyeronokkan bagi anak-anak.

 • Aktiviti & Permainan Kreatif - Seni Ajar Membaca

  5 Langkah Membantu Anak Belajar Membaca Melalui Aktiviti Mencari Perkataan Dalam Buku

  Pengenalan anak kepada dunia literasi adalah salah satu aspek penting dalam pembangunan pendidikan mereka. Aktiviti mencari perkataan dalam buku adalah cara yang menyeronokkan dan efektif untuk membantu anak-anak mengasah kemahiran membaca mereka. Berikut adalah 5 langkah efektif untuk melibatkan anak-anak dalam aktiviti mencari perkataan dalam buku.

  1. Pilih Buku Sesuai Tahap Pembacaan: Langkah pertama adalah memilih buku yang sesuai dengan tahap pembacaan anak. Pilih buku dengan teks yang sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Ini penting agar mereka tidak merasa terlalu tertekan atau bosan, dan dapat fokus pada mencari perkataan dengan keyakinan.

  2. Tentukan Tujuan Mencari Perkataan: Sebelum memulakan aktiviti, tetapkan tujuan mencari perkataan. Misalnya, jika anak sedang mempelajari bunyi , tentukan untuk mencari simbol bunyi tersebut. Tujuan ini membantu memberikan fokus dan arah kepada aktiviti, membuatnya lebih bermakna.

  3. Libatkan Anak Dalam Proses Pemilihan Perkataan: Biarkan anak memilih beberapa perkataan yang ingin mereka cari dalam buku. Ini memberikan rasa kepemilikan dan meningkatkan motivasi mereka. Ajak mereka untuk berbicara tentang perkataan yang mereka pilih, dan jelaskan cara mereka mengidentifikasinya.

  4. Berikan Dorongan dan Pujian: Ketika anak menemukan perkataan yang dicari, berikan dorongan dan pujian positif. Ini akan meningkatkan rasa percaya diri mereka dan membuat aktiviti menjadi lebih menyenangkan. Beri tahu mereka betapa hebatnya mereka dalam mencari perkataan dan bagaimana perkara ini membantu kemahiran membaca mereka.

  5. Buat Aktiviti Berulang: Untuk mengukuhkan kemahiran membaca, ulangi aktiviti mencari perkataan secara berkala. Pengulangan membantu memperkuat hubungan antara huruf dan bunyi, serta memperluas kosa kata mereka. Setiap kali, tingkatkan cabaran atau fokus pada jenis perkataan yang berbeza.

  Melibatkan anak-anak dalam aktiviti mencari perkataan dalam buku bukan hanya meningkatkan kemahiran membaca mereka, tetapi juga mengembangkan minat mereka terhadap literasi. Aktiviti ini tidak hanya memberikan mereka kemahiran membaca yang diperlukan, tetapi juga menciptakan pengalaman positif berkait buku dan membaca. Dengan langkah-langkah yang berstruktur, kita dapat membimbing anak-anak menuju kejayaan dalam menguasai kemahiran membaca.

 • Aktiviti & Permainan Kreatif - Seni Ajar Membaca

  5 Langkah Efektif Membantu Anak Belajar Membaca Melalui Pengalaman Membeli Belah

  Pendidikan anak-anak melibatkan banyak aspek, dan salah satunya adalah membantu mereka mengembangkan kemampuan membaca. Seiring perkembangan teknologi, pendekatan terhadap pembelajaran ini semakin pelbagai. Salah satu cara yang menarik dan berkesan adalah melibatkan anak dalam kegiatan membeli belah. Berikut adalah 5 langkah efektif yang dapat diambil untuk membantu anak belajar membaca sambil menikmati pengalaman membeli belah.

  1. Pilih Produk dengan Label Jelas: Ketika membeli belah, ajak anak untuk membantu memilih produk dengan label yang jelas dan mudah dibaca. Fokuskan pada produk-produk dengan nama dan deskripsi yang sederhana. Bimbing anak untuk membaca setiap perkataan dengan cermat. Ini membantu mereka mengasah kemampuan membaca sambil berinteraksi dengan persekitaran.

  2. Buat Senarai Pembelian Bersama: Sebelum pergi ke kedai, buatlah senarai perbelanjaan bersama anak. Tuliskan nama-nama barang yang perlu dibeli dan ajak mereka membaca senarai tersebut. Bincangkan setiap barang dan mintalah anak membaca nama dan jumlah yang tertera pada senarai. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap perkataan yang digunakan seharian dan meningkatkan kosakata membaca.

  3. Ajak Anak Membaca Resepi atau Panduan Penggunaan Produk: Jika Anda merancang memasak bersama anak, ajak mereka membaca resepi atau panduan penggunaan produk yang akan digunakan. Ini tidak hanya membantu mereka melibatkan diri dalam kegiatan memasak, tetapi juga mengasah kemampuan membaca dengan konteks yang nyata. Bincangkan setiap langkah dan perkataan yang mungkin baru bagi mereka.

  4. Bermain Permainan Perkataan Semasa Membeli Belah: Semasa berada di pasaraya, ajak anak untuk bermain permainan perkataan yang melibatkan nama-nama produk atau kategori barang. Misalnya, mintalah mereka mencari produk dengan awalan huruf tertentu atau mencari buah-buahan dalam senarai perbelanjaan. Permainan ini tidak hanya membuat proses pembelajaran menyeronokkankan, tetapi juga mengasah kemahiran membaca mereka.

  5. Baca Bersama Label Nutrisi: Ketika membeli makanan atau minuman, libatkan anak untuk membaca label nutrisi pada bungkusan. Bincangkan bersama-sama makna dari setiap informasi yang tertera. Ini tidak hanya membantu mereka membaca, tetapi juga meningkatkan kesedaran mereka tentang pentingnya memahami informasi nutrisi untuk kesihatan.

  Dengan melibatkan anak dalam aktiviti membeli belah, kita tidak hanya membantu mereka belajar membaca, tetapi juga mengembangkan pemahaman mereka terhadap dunia sekitar. Langkah-langkah di atas dapat diadaptasi sesuai dengan keperluan dan minat anak, menciptakan persekitaan pembelajaran yang menyeronokkan dan bermanfaat.

 • Aktiviti & Permainan Kreatif

  5 Langkah Membantu Anak Belajar Membaca Melalui Proses Membina Cerita Bersama Anak

  Membaca adalah salah satu kemahiran terpenting yang perlu diajar kepada anak-anak. Salah satu cara yang paling berkesan untuk membantu anak belajar membaca adalah dengan membina cerita bersama-sama. Ini bukan sahaja menyeronokkan, tetapi juga membina ikatan antara ibu bapa dan anak, sambil merangsang perkembangan kemahiran membaca mereka.

  1. Pilih Tema yang Menarik:

  Mulakan dengan memilih tema yang menarik dan relevan untuk anak. Boleh jadi tema ini berkaitan dengan minat mereka, seperti binatang, pengembaraan, atau khayalan. Ini membina minat dan membuat pengalaman membaca lebih berkesan.

  2. Bangunkan Karakter Bersama:

  Bersama anak, ciptakan karakter-karakter yang menarik untuk cerita. Biarkan anak memberikan nama, sifat, dan ciri-ciri unik kepada watak-watak tersebut. Ini bukan hanya merangsang imaginasi mereka, tetapi juga membina rasa tanggungjawab terhadap proses kreatif.

  3. Tulis Bersama-sama:

  Berikan anak kebebasan untuk bersama-sama menulis cerita. Mungkin mereka ingin menyumbangkan beberapa perkataan atau memilih jalan cerita. Proses ini memberi mereka rasa memiliki dan meningkatkan penglibatan mereka dalam pembelajaran.

  4. Fokus pada Kosa Kata Kunci:

  Sambil menulis cerita, fokus pada kosa kata yang sesuai dengan tahap pembacaan anak. Berikan pilihan kata-kata yang sesuai dan berikan definisi jika diperlukan. Ini membantu memperkukuh kosa kata mereka dan membangun kemampuan membaca mereka secara bertahap.

  5. Baca Bersama-sama:

  Setelah selesai menulis cerita, baca bersama-sama. Berbanding membaca cerita yang sudah ada, membaca cerita sendiri memberikan rasa pencapaian dan kebanggaan. Ini juga membuka peluang untuk berbincang tentang cerita, menjelaskan perkataan yang mungkin sukar difahami anak.

  Membina cerita bersama anak bukan hanya tentang pembelajaran membaca, tetapi juga tentang pengalaman berkreativiti bersama dan membangun ikatan emosional yang kuat. Aktiviti ini melibatkan anak dalam setiap langkah pembuatan cerita, dari konsep hingga pelaksanaan, memberikan mereka rasa pemilikan dan keterlibatan penuh dalam proses belajar membaca. Dengan cara ini, kita tidak hanya menyediakan mereka untuk membaca, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk menjadi penulis cerita.

 • Aktiviti & Permainan Kreatif - Seni Ajar Membaca

  Mengajarkan Anak 5 Tahun Membaca Melalui Aktiviti Membuat Buku Skrap

  Mengajarkan anak 5 tahun membaca adalah pencapaian penting dalam perkembangan mereka. Salah satu cara yang menyenangkan dan efektif untuk melibatkan anak-anak dalam proses pembelajaran ini adalah melalui aktiviti membuat buku scrap bersama-sama. Membuat buku scrap tidak hanya meningkatkan kemahiran membaca anak tetapi juga mengembangkan kreativiti dan imaginasi mereka.

  Berikut adalah langkah-langkahnya:

  Langkah 1: Pilih Tema Buku Scrap

  Pertama, pilihlah tema buku scrap bersama anak. Tema dapat berkaitan dengan kehidupan harian, keluarga, binatang, atau cerita kegemaran mereka. Pastikan tema ini menarik perhatian anak dan dapat memotivasikan mereka untuk membaca.

  Langkah 2: Sediakan Bahan

  Sediakan bahan-bahan seperti kertas, gunting, gam, gambar berkaitan, stiker, dan segala macam dekorasi yang sesuai dengan tema buku scrap. Ini akan membuat aktiviti ini lebih menarik dan interaktif bagi anak.

  Langkah 3: Pilih Perkataan dan Frasa Mudah

  Ketika memasukkan teks ke scrapbook, pilihlah perkataan dan frasa mudah yang sesuai dengan tahap membaca anak. Gunakan perkataan yang sering mereka temui seharian untuk memudahkan proses mengajar anak 5 tahun membaca.

  Langkah 4: Buat Cerita Bersama

  Ajak anak terlibat sama dalam mereka cerita untuk buku scrap. Bincangkan idea bersama mereka, dan biarkan imaginasi mereka mengalir. Ini bukan hanya kesempatan untuk mengembangkan kemahiran bahasa, tetapi juga merapatkan hubungan antara Anda dan anak.

  Langkah 5: Letakkan Teks pada Halaman Scrapbook

  Letakkan teks pada halaman scrapbook dengan cara yang kreatif. Gunakan variasi huruf dan warna untuk menarik perhatian anak. Pastikan untuk menempatkan perkataan dengan jarak yang cukup sehingga anak dapat dengan mudah mengidentifikasi dan membacanya.

  Langkah 6: Baca Bersama Anak

  Setelah scrapbook selesai, luangkan waktu untuk membaca bersama anak. Baca teks-teks yang telah ditambahkan ke scrapbook, dan beri mereka kesempatan untuk membaca sendiri. Beri pujian dan dorongan positif untuk meningkatkan motivasi mereka.

  Langkah 7: Buat Aktiviti Berkaitan

  Untuk meningkatkan pemahaman membaca anak, buat aktiviti dengan buku scrapbook. Misalnya, ajak mereka melukis sesuatu yang berkaitan dengan cerita atau minta mereka mencari perkataan tertentu dalam buku scrap.

  Langkah 8: Libatkan Orang Lain

  Kongsikan hasil karya buku scrap dengan rakan atau ahli keluarga. Ini tidak hanya akan memberikan rasa bangga pada anak tetapi juga membangun kemahiran berkomunikasi mereka.

  Menggunakan buku scrap sebagai alat pembelajaran mengajar anak 5 tahun membaca akan memberikan pengalaman yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak. Dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses membina buku skrap, Anda tidak hanya membangun kemahiran membaca tetapi juga menciptakan kenangan berharga bersama-sama.

 • Aktiviti & Permainan Kreatif - Kelas Membaca

  Tips Ajar Baca #13

  Ingat lagi tip#11, iaitu menyediakan Bank Perkataan.

  Untuk tip#13 kali ini, pastikan anda mengulangkaji dari masa ke masa perkataan-perkataan dalam bank bagi menyemak adakah anak masih boleh membacanya.

  Jika tidak, jangan khuatir.

  Teruskan mengajarkan anak membaca tanpa putus asa.

  Semua anak boleh membaca mengikut keupayaan mereka sendiri.

 • Aktiviti & Permainan Kreatif - Kelas Membaca

  Aktiviti Memory Game Untuk Anak Cepat Ingat Bunyi/ Huruf

  Anak mudah lupa apa yang diajar?

  Anak keliru u dan n?

  Nak tips untuk teruskan pengajaran di rumah selepas kelas online?

  Hai, saya Cikgu Azleen, founder Kelas Membaca Online Whiztots. Saya pernah berkhidmat sebagai Guru Pemulihan Khas dengan KPM selama 9 tahun.

  Saya telah mengajarkan membaca dari tahun 2008 dan sehingga kini saya telah membantu ribuan kanak-kanak menguasai kemahiran membaca dengan cepat, mudah dan berkesan.

  Ramai ibu bapa yang ingat sekolah yang kena ajarkan anak membaca.

  Bila tiba-tiba kita kena PKP, anak-anak duduk di rumah dengan ibu bapa, barulah ibu bapa perasan, “Eh, anak aku belum boleh membaca rupanya”.

  Saya faham, anda mesti rasa risau anak belum boleh membaca. Apatah lagi jika anak dah berusia 6 tahun. Tahun depan nak masuk darjah 1 pula. Sekolah tak tahu bila nak buka.

  Anda nak yang terbaik untuk anak anda dan anda sanggup berusaha bekerja mati-matian untuk menyediakan wang membiayai keperluan anak anda.

  Hari ini, saya akan kongsikan 1 aktiviti untuk membantu anak yang mudah lupa bunyi ataupun yang kerap keliru antara bunyi yang sama.

  Kongsikan post ini dan ajak kawan-kawan yang ada anak 6 tahun untuk tonton ya.

  Nor Azleen Abd Rahim
  #literacyscientist yang cantik, ceria dan cergas

  https://youtu.be/YAp_NFlRATY
 • Aktiviti & Permainan Kreatif

  Aktiviti Permainan Untuk Mengajar Anak Membaca Di Rumah

  Memandangkan hari ini bermulanya tempoh kawalan pergerakan dan ramainya antara kita yang berkurung di rumah dengan anak-anak, saya nak kongsikan 1 permainan yang boleh digunakan untuk mengajar anak membaca.

  Permainan #1 – Memori

  Bahan diperlukan:

  Pilih 5 ke 10 perkataan yang anak telah tahu baca. Contoh bagi anak yang sudah membaca Buku 2 Bacalah Anakku: mama, siku, kuku, susu, basi.

  Tuliskan dengan terang dan jelas perkataan ini pada kad indeks bersaiz 3×5. Buat 2 keping setiap perkataan. Anda boleh minta anak untuk menyalin perkataan bagi membantu anda menyediakan kad.

  Cara bermain:

  1. Kocok kad dan letakkannya secara terbalik di atas meja.
  2. Secara bergilir-gilir, buka 2 kad dan membacanya.
  3. Sekiranya 2 kad dibuka itu sama perkataan, pemain boleh menyimpannya dan mendapat giliran sekali lagi. Jika tidak sama, terbalikkan semula kad dan giliran pemain berikutnya.
  4. Main sehingga semua kad berjaya ditemui pasangannya. Pemain dengan pasangan kad terbanyak dianggap sebagai pemenang.

  Ingatan:
  Sekiranya anak sukar membaca perkataan pada kad dibuka, bantu anak dengan membacakannya secara santai, tidak perlu meminta anak menyebut bunyi satu per satu. Tujuan permainan ini adalah membina keupayaan mengecam perkataan secara menyeluruh.

  Anda boleh mengawal tahap kesukaran permainan ini dengan menetapkan pilihan dan jumlah perkataan yang digunakan:

  • Bagi anak baru belajar membaca (buku 1 hingga 6), pilih perkataan yang nampak jelas bezanya (contoh: ani, susu, mama, basi, kuku)
  • Bagi anak yang lebih mahir membaca (Buku 7 ke atas), boleh gunakan perkataan yang hampir sama (contoh: teko, tipu, tali, tani, teka)

  Variasi 1
  Anda boleh gunakan pasangan perkataan berima. Contohnya tari dan cari, buku dan kuku, ibu dan labu, susu dan bisu, lima dan sama.

  Variasi 2
  Permainan ini juga boleh digunakan untuk membina kemahiran mengenal huruf dan kaitan huruf dan bunyi. Untuk set yang pertama, lukis atau tampalkan gambar dengan bunyi awalan, manakala untuk set yang kedua, tuliskan bunyi awalan sahaja.

  Contohnya pada kad pertama letakkan gambar susu, manakala untuk pasangannya ada huruf s.

  Nota:
  Permainan ini juga boleh digunakan bersama anak yang lebih besar, ataupun dengan anak yang sudah membaca lancar. Variasi lain boleh melibatkan latihan vokabulari seperti mencantumkan ayat. Contohnya tuliskan “Ali ada” pada satu kad, dan untuk pasangannya “kereta merah”.

  Gunakan kreativiti anda untuk memberikan lebih cabaran pada permainan ini mengikut keupayaan anak.

  Semoga dapat memenuhi masa lapang anda hari ini dan membina hubungan rapat dengan anak.

  Selamat mencuba dan silakan berkongsi ya.

 • Aktiviti & Permainan Kreatif

  Kertas Aktiviti Anak 4 Tahun: Pengayaan/ Pemulihan /a i u n/

  Hari ini saya nak kongsikan kertas aktiviti untuk anak 4 tahun.

  Aktiviti ini dijalankan selepas mengajar anak /a i u n/.

  Cara menggunakan:

  1. Imbas dulu simbol /a i u n/ dan minta anak sebut.
  2. Beri kertas aktiviti dan minta anak pilih warna krayon.
  3. Sebut bunyi dan minta anak bulatkan satu sahaja simbol yang betul.
  4. Beri pujian dan galakan.

  Boleh download di sini: pengayaan pemulihan a i u n

 • Aktiviti & Permainan Kreatif

  Permainan Kreatif Mana /i/?

  Hari ini saya nak kongsikan pula kertas aktiviti untuk anak 4 tahun. Permainan hari ini adalah “Mana /i/?”.

  Cara bermain:

  1. Perkenalkan /i/ dengan cara Kaedah Fonik Gabung Bunyi Bacalah Anakku
  2. Menyebut perkataan bermula dengan /i/ dan perkenalkan gambar.
  3. Mencari /i/ dalam kertas aktiviti dan bulatkan.

  Mudah sahajakan. Gambar-gambar ini diambil dari internet sahaja.

  Boleh download di sini:

  Gambar bunyi /i/: gambar__i_

  Kertas aktiviti Mana /i/: mana__i_

  Selamat beraktiviti.

 • Aktiviti & Permainan Kreatif

  Permainan Kreatif “Mana /a/”

  Hari ini saya nak kongsikan kertas aktiviti untuk permainan kreatif “Mana /a/”. Aktiviti ini saya gunakan untuk kelas anak berusia 4 tahun.

  Berpandukan Rancangan Mengajar Bacalah Anakku Anak 4 Tahun Minggu 1, susunan aktiviti adalah seperti berikut:

  1. Ajar bunyi /a/
  2. Ajar aksi asosiasi /a/
  3. Ajar simbol /a/
  4. Perkenalkan gambar-gambar bermula dari /a/
  5. Bermain permainan kreatif Mana /a/ menggunakan kertas aktiviti yang dilampirkan.
  6. Menulis simbol /a/ dengan kertas berpasir, playdoh, finger-painting
  7. Menyanyi lagu Abu Ada Ayam bersama aksi

  Cara bermain Mana /a/ adalah seperti berikut:

  1. Sebut gambar-gambar dan minta anak tunjuk dalam kertas
  2. Ibu/ guru sebut /a/ dan minta anak tunjuk mana /a/ dalam kertas
  3. Ajar anak bulatkan /a/ dalam kertas

  Dan berikan ganjaran jika anak dapat menjawab dengan betul. Berikan galakan dan panduan jika anak masih memerlukan bantuan mengenal mana /a/.

  Selamat mencuba!

  Download kertas aktiviti Permainan Kreatif “Mana /a/” = mana ‘a’

  Download gambar bermula /a/ = gambar ‘a’

 • Aktiviti & Permainan Kreatif

  Permainan Bingo Games Untuk Kelas ReadEasy

  Hari itu kami main Bingo Games untuk kelas ReadEasy Beginner #3. Afiah bila dengar ada games dia pun nak juga masuk. Haha.

  Bahan-bahan diperlukan adalah:

  • Kad perkataan: saya guna 9 perkataan terakhir dipelajari

  • Tapak bingo: kertas A4 dibahagikan kepada 9 petak. Tulis satu perkataan pada setiap petak.

  • marker atau crayon

  Cara-cara bermain ada pada gambar ya. Selamat mencuba!

  Nor Azleen Abd Rahim

  #cikgumommy

  Sebelum bermula, imbas kesemua kad perkataan dan minta anak baca.

  Susun kad perkataan secara tertutup pada carta poket besar.

  Secara bergilir-gilir, minta anak membuka satu kad perkataan dan membacanya.

  Anak-anak menanda/ mewarnakan petak perkataan yang telah dibuka.

  Satu petak bagi setiap giliran sahaja.

  Jika anak dapat mewarnakan satu garisan lurus petak, samada melintang, menegak ataupun senget, anak akan sebut bingo!

  Berikan ganjaran atau hadiah yang setimpal.

  Untuk anak kecil, mainlah sehingga semua anak dapat mewarnakan semua petak.