Buku & Bahan Bacaan

Set Abu Ada Ayam

Lagu Abu Ada Ayam dapat membantu guru dan ibu bapa untuk memperkenalkan bunyi kepada anak melalui nyanyian dan aksi asosiasi yang menyeronokkan.
.
Bunyi-bunyi yang diperkenalkan dalam lagu ini adalah mengikut susunan bunyi yang diperkenalkan dalam buku Siri Cepat Membaca Bacalah Anakku.
.
Cara menggunakan kad imbas dan lagu Abu Ada Ayam:

  1. Sebut bunyi yang hendak diperkenalkan.
  2. Tunjukkan kad imbas yang mengandungi simbol bunyi yang diperkenalkan tadi.
  3. Nyanyikan rangkap lagi Abu Ada Ayam yang mengandungi bunyi sambil melakonkan aksi asosiasi.
  4. Nyanyikan rangkap lagu tadi bersama-sama anak sambil melakonkan aksi asosiasi.
  5. Ulang nyanyian dan aksi sehingga anak dapat mengenali dan menyebut bunyi dengan betul.
    .
    Kandungan dalam set:

Leave a Reply