Emas, Simpanan & Kewangan

Urusan Jual Beli Emas Public Gold Telah Disahkan Patuh Syariah Oleh Amanie Advisors

Semua urusan jual beli emas dan silver Public Gold, samada secara tunai, ansuran mahupun akaun GAP adalah disahkan patuh syariah oleh Amanie Advisors.

Nor Azleen Abd Rahim
Dealer Public Gold
Introducer Code: PG00219548
WhatsApp: 0173329298
Facebook: Nor Azleen Abd Rahim

Leave a Reply