• Mengajar Membaca

    Aktiviti Untuk Mengingat Bentuk Bunyi

    Assalamualaikum, Untuk membolehkan anak menjadi independent readers, anak perlu mengingat bentuk huruf yang diajar. Salah satu aktiviti yang boleh digunakan untuk mengukuhkan ingatan anak terhadap bentuk huruf diajar adalah membuat finger-painting. Sebelum memulakan finger-painting, minta anak menyurih huruf tersebut menggunakan jari kosong pada frame huruf yang disediakan. Apabila anak sudah agak…