• Tips Bisnes Dari Rumah

  Talent Diperlukan: Tutor Online (Part Time)

  TUTOR DIPERLUKAN SEGERA (PARTTIME)
  KELAS MEMBACA ONLINE WHIZTOTS
  WWW.WHIZTOTS.COM
  BOLEH BEKERJA DARI MANA-MANA LOKASI DI MALAYSIA (REMOTE)
  GANJARAN BASIC RM350 + KPI RM100 SEBULAN


  Kami mencari individu komited dan bertanggungjawab yang mampu membantu menguruskan perkembangan pelajar.

  TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

  1. Merancang pelaksanaan kelas mengikut program dan panduan rancangan mengajar yang diberikan.
  2. Menyediakan bahan bantu mengajar yang bersesuaian dengan topik hendak diajar.
  3. Melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran mengikut jadual yang ditetapkan.
  4. Membuat laporan sesi pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan.
  5. Mengemaskini fail peribadi pelajar.
  6. Menghadiri kursus/ kelas/ seminar/ latihan peningkatan kendiri yang ditetapkan oleh syarikat
  7. Berinteraksi dan memberi respon kepada pertanyaan ibu bapa dalam grup WhatsApp kelas bertanggungjawab.
  8. Menjalankan tugas-tugas lain yang dianggap perlu dalam memberi sumbangan kepada kejayaan syarikat.

  KELAYAKAN DAN KEMAHIRAN DIPERLUKAN:

  1. Minimum SPM/ STPM dengan kepujian dalam Bahasa Malaysia
  2. Sijil, Diploma atau Ijazah dalam apa-apa bidang boleh memohon KECUALI bidang Pendidikan.
  3. Mesra, penyabar dan penyayang khususnya kepada kanak-kanak
  4. Berperwatakan ceria dan mempunyai unsur kecindan
  5. Boleh bekerja dalam kumpulan (team player)
  6. Menepati masa
  7. Boleh berkomunikasi secara lisan dan bertulis dengan baik dalam Bahasa Malaysia
  8. Keutamaan jika boleh berbahasa Inggeris dengan baik
  9. Mempunyai laptop sendiri yang boleh mengendalikan sekurang-kurangnya aplikasi Zoom, PowerPoint, Internet, WhatsApp, Google Docs, Trello, Telegram
  10. Mempunyai talian internet yang stabil untuk menjalankan kelas melalui aplikasi Zoom.
  11. Pengetahuan dalam perkara berikut amat dialu-alukan: kaedah fonik, Bacalah Anakku, ReadEasy, pengacaraan majlis, teater dan lakonan, persembahan pentas
  12. Berusia 22 tahun ke 35 tahun.
  13. Lelaki dan perempuan boleh memohon.
  14. Bujang ataupun berkahwin boleh memohon.
  15. Warganegara Malaysia

  TARIKH DIJANGKA BERMULA: MAC 2024

  STATUS: Kontrak 6 bulan

  TEMPOH PERCUBAAN: 3 ke 6 bulan

  HARI DAN WAKTU BEKERJA:
  Isnin hingga Jumaat (8pm – 10pm)
  Sesi briefing mingguan dijalankan setiap hari Isnin (Bermula 10pm)

  IMBUHAN:

  • latihan berterusan diberikan
  • Bonus Performance (tahunan)

  KPI:

  1. Mengajar minimum 10 pelajar dalam sebulan
  2. Setiap pelajar diajar 8 – 12 sesi setiap bulan (mengikut pakej diambil)
  3. Menghantar laporan perkembangan pelajar sebelum 3hb bulan berikutnya
  4. Mematuhi jadual waktu yang ditetapkan
  5. Menghadiri sesi briefing setiap Isnin (10pm)

  Interview akan dijalankan melalui Zoom.


  Sila hantarkan SURAT PERMOHONAN DAN RESUME ke emel whiztots@gmail.com
  Sila hantarkan SURAT PERMOHONAN DAN RESUME ke emel whiztots@gmail.com
  Sila hantarkan SURAT PERMOHONAN DAN RESUME ke emel whiztots@gmail.com

  *WhatsApp, telefon atau DM tidak akan dilayan sama sekali.

 • Aktiviti & Permainan Kreatif - Seni Ajar Membaca

  5 Langkah Mudah Membantu Anak Belajar Membaca Dengan Bermain Jigsaw Puzzle

  Belajar membaca boleh menjadi pengembaraan yang menyeronokkan bagi anak-anak, terutama ketika diintegrasikan dengan kegiatan bermain. Salah satu cara kreatif dan bermanfaat adalah menggunakan jigsaw puzzle. Berikut adalah 5 langkah mudah untuk membantu anak belajar membaca melalui bermain jigsaw puzzle.

  1. Pilih Puzzle dengan Gambar yang Menarik: Langkah pertama adalah memilih jigsaw puzzle dengan gambar-gambar yang menarik dan relevan untuk anak-anak. Gambar-gambar ini akan membantu meningkatkan minat mereka dan membangunkan kaitan antara perkataan dan objek yang diwakili oleh gambar tersebut.

  2. Tulis Perkataan pada Bahagian Belakang Puzzle: Sebelum bermain, tulis perkataan yang berkaitan dengan gambar-gambar di bahagian belakang setiap potongan puzzle. Pastikan perkataan tersebut sesuai dengan tahap membaca anak. Ini memberikan dimensi baru pada kegiatan puzzle, di mana anak belajar mengenali perkataan sambil menyusun potongan-potongan puzzle.

  3. Minta Anak Membaca Perkataan Ketika Menyusun Puzzle: Ketika anak menyusun puzzle, mintalah mereka membaca perkataan yang tertera di bahagian belakang setiap potongan. Ini membantu mereka mengasah kemampuan membaca mereka dengan cara yang interaktif dan menyeronokkan. Dorong mereka untuk menyebut setiap perkataan dengan jelas.

  4. Bentuk Perkataan dari Potongan Puzzle: Setelah puzzle selesai, ajak anak untuk membentuk perkataan dengan menyusun potongan-potongan puzzle secara berurutan. Ini membantu anak mengkonsolidasikan keterampilan membaca mereka dan memahami hubungan antara huruf dan kata.

  5. Berikan Pujian dan Ganjaran: Berikan pujian dan ganjaran ketika anak berjaya menyelesaikan puzzle dan membaca kata-kata dengan baik. Pujian positif memotivasi mereka untuk terus belajar, sementara ganjaran kecil seperti waktu bermain ekstra atau pilihan mainan tambahan dapat meningkatkan minat mereka.

  Bermain jigsaw puzzle bukan hanya tentang menyusun potongan, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman pembelajaran yang holistik. Dengan menggabungkan elemen visual, motorik, dan kognitif, anak-anak dapat belajar membaca dengan cara yang menyeronokkan dan terintegrasi. Membawa pembelajaran ke dalam permainan membuka pintu untuk eksplorasi kreatif dan memastikan bahwa belajar membaca tidak hanya tugas, tetapi pengembaraan yang menyeronokkan bagi anak-anak.

 • Aktiviti & Permainan Kreatif - Seni Ajar Membaca

  5 Langkah Membantu Anak Belajar Membaca Melalui Aktiviti Mencari Perkataan Dalam Buku

  Pengenalan anak kepada dunia literasi adalah salah satu aspek penting dalam pembangunan pendidikan mereka. Aktiviti mencari perkataan dalam buku adalah cara yang menyeronokkan dan efektif untuk membantu anak-anak mengasah kemahiran membaca mereka. Berikut adalah 5 langkah efektif untuk melibatkan anak-anak dalam aktiviti mencari perkataan dalam buku.

  1. Pilih Buku Sesuai Tahap Pembacaan: Langkah pertama adalah memilih buku yang sesuai dengan tahap pembacaan anak. Pilih buku dengan teks yang sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Ini penting agar mereka tidak merasa terlalu tertekan atau bosan, dan dapat fokus pada mencari perkataan dengan keyakinan.

  2. Tentukan Tujuan Mencari Perkataan: Sebelum memulakan aktiviti, tetapkan tujuan mencari perkataan. Misalnya, jika anak sedang mempelajari bunyi , tentukan untuk mencari simbol bunyi tersebut. Tujuan ini membantu memberikan fokus dan arah kepada aktiviti, membuatnya lebih bermakna.

  3. Libatkan Anak Dalam Proses Pemilihan Perkataan: Biarkan anak memilih beberapa perkataan yang ingin mereka cari dalam buku. Ini memberikan rasa kepemilikan dan meningkatkan motivasi mereka. Ajak mereka untuk berbicara tentang perkataan yang mereka pilih, dan jelaskan cara mereka mengidentifikasinya.

  4. Berikan Dorongan dan Pujian: Ketika anak menemukan perkataan yang dicari, berikan dorongan dan pujian positif. Ini akan meningkatkan rasa percaya diri mereka dan membuat aktiviti menjadi lebih menyenangkan. Beri tahu mereka betapa hebatnya mereka dalam mencari perkataan dan bagaimana perkara ini membantu kemahiran membaca mereka.

  5. Buat Aktiviti Berulang: Untuk mengukuhkan kemahiran membaca, ulangi aktiviti mencari perkataan secara berkala. Pengulangan membantu memperkuat hubungan antara huruf dan bunyi, serta memperluas kosa kata mereka. Setiap kali, tingkatkan cabaran atau fokus pada jenis perkataan yang berbeza.

  Melibatkan anak-anak dalam aktiviti mencari perkataan dalam buku bukan hanya meningkatkan kemahiran membaca mereka, tetapi juga mengembangkan minat mereka terhadap literasi. Aktiviti ini tidak hanya memberikan mereka kemahiran membaca yang diperlukan, tetapi juga menciptakan pengalaman positif berkait buku dan membaca. Dengan langkah-langkah yang berstruktur, kita dapat membimbing anak-anak menuju kejayaan dalam menguasai kemahiran membaca.

 • Aktiviti & Permainan Kreatif - Seni Ajar Membaca

  5 Langkah Efektif Membantu Anak Belajar Membaca Melalui Pengalaman Membeli Belah

  Pendidikan anak-anak melibatkan banyak aspek, dan salah satunya adalah membantu mereka mengembangkan kemampuan membaca. Seiring perkembangan teknologi, pendekatan terhadap pembelajaran ini semakin pelbagai. Salah satu cara yang menarik dan berkesan adalah melibatkan anak dalam kegiatan membeli belah. Berikut adalah 5 langkah efektif yang dapat diambil untuk membantu anak belajar membaca sambil menikmati pengalaman membeli belah.

  1. Pilih Produk dengan Label Jelas: Ketika membeli belah, ajak anak untuk membantu memilih produk dengan label yang jelas dan mudah dibaca. Fokuskan pada produk-produk dengan nama dan deskripsi yang sederhana. Bimbing anak untuk membaca setiap perkataan dengan cermat. Ini membantu mereka mengasah kemampuan membaca sambil berinteraksi dengan persekitaran.

  2. Buat Senarai Pembelian Bersama: Sebelum pergi ke kedai, buatlah senarai perbelanjaan bersama anak. Tuliskan nama-nama barang yang perlu dibeli dan ajak mereka membaca senarai tersebut. Bincangkan setiap barang dan mintalah anak membaca nama dan jumlah yang tertera pada senarai. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap perkataan yang digunakan seharian dan meningkatkan kosakata membaca.

  3. Ajak Anak Membaca Resepi atau Panduan Penggunaan Produk: Jika Anda merancang memasak bersama anak, ajak mereka membaca resepi atau panduan penggunaan produk yang akan digunakan. Ini tidak hanya membantu mereka melibatkan diri dalam kegiatan memasak, tetapi juga mengasah kemampuan membaca dengan konteks yang nyata. Bincangkan setiap langkah dan perkataan yang mungkin baru bagi mereka.

  4. Bermain Permainan Perkataan Semasa Membeli Belah: Semasa berada di pasaraya, ajak anak untuk bermain permainan perkataan yang melibatkan nama-nama produk atau kategori barang. Misalnya, mintalah mereka mencari produk dengan awalan huruf tertentu atau mencari buah-buahan dalam senarai perbelanjaan. Permainan ini tidak hanya membuat proses pembelajaran menyeronokkankan, tetapi juga mengasah kemahiran membaca mereka.

  5. Baca Bersama Label Nutrisi: Ketika membeli makanan atau minuman, libatkan anak untuk membaca label nutrisi pada bungkusan. Bincangkan bersama-sama makna dari setiap informasi yang tertera. Ini tidak hanya membantu mereka membaca, tetapi juga meningkatkan kesedaran mereka tentang pentingnya memahami informasi nutrisi untuk kesihatan.

  Dengan melibatkan anak dalam aktiviti membeli belah, kita tidak hanya membantu mereka belajar membaca, tetapi juga mengembangkan pemahaman mereka terhadap dunia sekitar. Langkah-langkah di atas dapat diadaptasi sesuai dengan keperluan dan minat anak, menciptakan persekitaan pembelajaran yang menyeronokkan dan bermanfaat.

 • Seni Ajar Membaca

  5 Langkah Membantu Anak Belajar Membaca Dengan Menggalakkan Anak untuk Bercerita

  Membantu anak belajar membaca bukan hanya tentang mengajarkan kemahiran membaca tetapi juga mengembangkan minat mereka terhadap dunia perkataan. Salah satu cara yang inovatif untuk mencapai ini adalah dengan menggalakkan anak untuk bercerita. Berikut adalah 5 langkah untuk membantu anak belajar membaca dengan menggalakkan mereka untuk bercerita.

  **1. Pilih Tema yang Menarik: Mulakan dengan memilih tema cerita yang menarik dan sesuai dengan minat anak. Mungkin mereka suka binatang, pengembaraan, atau cerita fantasi. Ini membuka pintu bagi mereka untuk memperkaya kosa kata mereka dengan perkataan yang relevan dengan tema.

  **2. Bangunkan Imaginasi dan Karakter: Galakkan anak untuk membangunkan dunia imaginatif dan karakter-karakter menarik. Biarkan mereka memberikan nama, sifat, dan tujuan kepada watak-watak yang mereka ciptakan. Ini bukan hanya tentang bercerita tetapi juga membantu membangunkan kekreatifan dan kemampuan naratif mereka.

  **3. Dorong Penulisan Sendiri: Selanjutnya, dorong anak untuk menuliskan cerita mereka sendiri. Mereka boleh memulakan dengan melukis gambar dan menambahkan perkataan atau frasa. Proses menulis membantu memperkukuh kemahiran membaca mereka dengan melibatkan mereka dalam pemilihan perkataan dan pembangunan alur cerita.

  **4. Bacakan Cerita Mereka: Setelah anak selesai menulis cerita mereka, bacakan bersama mereka. Ini memberikan mereka kesempatan untuk mendengar perkataan yang mereka tulis dan memahami bagaimana perkataan itu dapat diucapkan. Ini juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk melihat perkataan dalam konteks cerita.

  **5. Beri Ganjaran Positif: Memberikan ganjaran positif sangat penting. Berikan apresiasi atas usaha mereka dan beri tahu mereka hal-hal yang bagus dalam cerita mereka. Ini tidak hanya membangun kepercayaan diri mereka tetapi juga meningkatkan motivasi untuk terus belajar membaca melalui bercerita.

  Menggalakkan anak untuk bercerita bukan hanya tentang membina kemahiran membaca, tetapi juga mengembangkan berbagai kemahiran seperti kreativiti, ekspresi diri, dan kepercayaan diri. Proses ini juga memberikan mereka rasa pemilikan atas proses pembelajaran mereka, yang dapat menjadi pemangkin untuk semangat belajar yang berterusan. Dengan langkah-langkah ini, kita tidak hanya membantu anak belajar membaca tetapi juga membuka pintu menuju dunia yang luas dan menarik melalui cerita dan imaginasi mereka sendiri.

 • Aktiviti & Permainan Kreatif

  5 Langkah Membantu Anak Belajar Membaca Melalui Proses Membina Cerita Bersama Anak

  Membaca adalah salah satu kemahiran terpenting yang perlu diajar kepada anak-anak. Salah satu cara yang paling berkesan untuk membantu anak belajar membaca adalah dengan membina cerita bersama-sama. Ini bukan sahaja menyeronokkan, tetapi juga membina ikatan antara ibu bapa dan anak, sambil merangsang perkembangan kemahiran membaca mereka.

  1. Pilih Tema yang Menarik:

  Mulakan dengan memilih tema yang menarik dan relevan untuk anak. Boleh jadi tema ini berkaitan dengan minat mereka, seperti binatang, pengembaraan, atau khayalan. Ini membina minat dan membuat pengalaman membaca lebih berkesan.

  2. Bangunkan Karakter Bersama:

  Bersama anak, ciptakan karakter-karakter yang menarik untuk cerita. Biarkan anak memberikan nama, sifat, dan ciri-ciri unik kepada watak-watak tersebut. Ini bukan hanya merangsang imaginasi mereka, tetapi juga membina rasa tanggungjawab terhadap proses kreatif.

  3. Tulis Bersama-sama:

  Berikan anak kebebasan untuk bersama-sama menulis cerita. Mungkin mereka ingin menyumbangkan beberapa perkataan atau memilih jalan cerita. Proses ini memberi mereka rasa memiliki dan meningkatkan penglibatan mereka dalam pembelajaran.

  4. Fokus pada Kosa Kata Kunci:

  Sambil menulis cerita, fokus pada kosa kata yang sesuai dengan tahap pembacaan anak. Berikan pilihan kata-kata yang sesuai dan berikan definisi jika diperlukan. Ini membantu memperkukuh kosa kata mereka dan membangun kemampuan membaca mereka secara bertahap.

  5. Baca Bersama-sama:

  Setelah selesai menulis cerita, baca bersama-sama. Berbanding membaca cerita yang sudah ada, membaca cerita sendiri memberikan rasa pencapaian dan kebanggaan. Ini juga membuka peluang untuk berbincang tentang cerita, menjelaskan perkataan yang mungkin sukar difahami anak.

  Membina cerita bersama anak bukan hanya tentang pembelajaran membaca, tetapi juga tentang pengalaman berkreativiti bersama dan membangun ikatan emosional yang kuat. Aktiviti ini melibatkan anak dalam setiap langkah pembuatan cerita, dari konsep hingga pelaksanaan, memberikan mereka rasa pemilikan dan keterlibatan penuh dalam proses belajar membaca. Dengan cara ini, kita tidak hanya menyediakan mereka untuk membaca, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk menjadi penulis cerita.

 • Asas Membaca

  5 Langkah Membantu Anak Belajar Membaca Melalui Cerita Pendek Sebelum Tidur

  Membacakan cerita pendek sebelum tidur bukan hanya satu kegiatan menyeronokkan, tetapi juga merupakan cara yang efektif untuk membantu anak-anak membangunkan kemahiran membaca mereka. Dengan langkah-langkah yang sederhana dan konsisten, ibu bapa dapat memainkan peranan yang signifikan dalam memperkukuh literasi anak-anak mereka.

  **1. Pilih Buku yang Sesuai:

  Memilih buku yang sesuai dengan tahap pembacaan anak adalah langkah pertama yang penting. Pastikan cerita pendek yang dipilih sesuai dengan minat dan pemahaman mereka. Ini membina kecintaan mereka terhadap membaca dan memberi mereka peluang untuk mengeksplorasi dunia imaginasi.

  **2. Tetapkan Waktu untuk Membaca:

  Kejelasan dan konsistensi adalah kunci kejayaan. Tetapkan waktu khusus setiap malam untuk membacakan cerita pendek sebelum tidur. Rutin ini membentuk suatu kebiasaan yang menyeronokkan, memberikan anak sesuatu yang dinantikan setiap hari.

  **3. Melibatkan Anak dalam Pilihan Cerita:

  Memberikan anak pilihan dalam pemilihan cerita memberi mereka rasa tanggungjawab terhadap pembelajaran mereka. Sediakan beberapa buku pilihan dan biarkan mereka memilih cerita yang ingin didengar. Ini tidak hanya meningkatkan minat mereka tetapi juga memberi mereka kawalan atas pengalaman membaca mereka.

  **4. Perbanyakkan Intonasi dan Ekspresi:

  Ketika membacakan cerita, perbanyakkan intonasi dan ekspresi suara. Menggunakan variasi suara untuk setiap watak dan menghidupkan cerita secara vokal membantu anak memahami emosi dan konteks yang terkandung dalam cerita. Hal ini juga memperkukuh pemahaman mereka terhadap kosa kata.

  **5. Beri Ruang untuk Soal Jawab:

  Setelah selesai membaca, beri anak peluang untuk bertanya dan memberikan respons terhadap cerita. Proses dialog ini membuka pintu untuk berbincang lebih lanjut tentang plot, watak, dan tema cerita. Selain itu, memberi ruang untuk pertanyaan membantu anak mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam.

  Dengan melibatkan anak-anak dalam kegiatan membaca sebelum tidur dan mengikuti langkah-langkah ini, ibu bapa tidak hanya memupuk cinta membaca, tetapi juga memberikan anak-anak mereka bekalan awal yang kukuh untuk kemahiran membaca yang lebih maju di masa depan. Mencipta momen bermakna ini setiap malam membawa manfaat jangka panjang dalam perkembangan literasi anak-anak.

 • Kelas Membaca

  Bantu Anak Belajar Membaca dengan Kelas Membaca Online

  Membaca adalah kemahiran asas yang penting dalam pembangunan intelektual kanak-kanak. Bagi ibu bapa, membantu anak belajar membaca adalah tanggungjawab yang penting dalam memberikan asas pendidikan yang kukuh. Dalam era digital yang semakin berkembang, kelas membaca online menjadi alternatif yang efektif untuk memperkukuhkan kemahiran membaca anak-anak. Kali ini saya akan kongsikan kenapa ibu bapa boleh membantu anak-anak mereka belajar membaca melalui menyertai kelas membaca online.

  Pertama, kelas membaca online menyediakan aksesibiliti yang lebih luas kepada pelbagai bahan bacaan. Dengan pelbagai sumber dan buku elektronik yang terdapat dalam talian, anak-anak dapat meneroka pelbagai genre dan topik tanpa batasan fizikal. Ini membolehkan mereka mengembangkan minat membaca yang pelbagai dan membina asas pengetahuan yang kukuh.

  Kedua, kelas membaca online biasanya disusun secara berstruktur dan berkesan. Modul pembelajaran yang direka khusus untuk perkembangan tahap membaca kanak-kanak dapat membantu mereka mengatasi cabaran pembelajaran dengan lebih mudah. Pengajar yang terlatih juga boleh memberikan panduan yang bersifat personal kepada setiap kanak-kanak, membantu mereka mengatasi kesulitan dan meningkatkan kebolehan membaca mereka.

  Selain itu, kelas membaca online memberikan fleksibiliti kepada ibu bapa dan anak-anak. Dengan jadual pembelajaran yang boleh diakses pada bila-bila masa, ibu bapa dapat mengintegrasikan pembelajaran membaca ke dalam rutin harian tanpa mengganggu aktiviti lain. Ini memberikan keseimbangan yang baik antara pembelajaran dan rehat, menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan.

  Ibu bapa juga dapat terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran anak-anak melalui kelas membaca online. Mereka dapat mengamalkan membaca bersama anak-anak dan memberikan sokongan positif. Ini bukan hanya membantu perkembangan membaca anak-anak, tetapi juga memperkuatkan hubungan keluarga melalui aktiviti bersama yang bermakna.

  Secara keseluruhannya, kelas membaca online merupakan sumber yang berkesan untuk membantu anak-anak belajar membaca. Dengan memberikan akses kepada pelbagai bahan bacaan, menyediakan struktur pembelajaran yang baik, memberikan fleksibiliti kepada ibu bapa dan anak-anak, serta melibatkan ibu bapa secara langsung dalam proses pembelajaran, kelas membaca online menjadi alat yang berharga dalam membentuk asas membaca yang kukuh. Dengan penyertaan yang bersungguh-sungguh dalam kelas membaca online, ibu bapa dapat memastikan anak-anak mereka memasuki dunia literasi dengan keyakinan dan kecemerlangan.

 • Aktiviti & Permainan Kreatif - Seni Ajar Membaca

  Mengajarkan Anak 5 Tahun Membaca Melalui Aktiviti Membuat Buku Skrap

  Mengajarkan anak 5 tahun membaca adalah pencapaian penting dalam perkembangan mereka. Salah satu cara yang menyenangkan dan efektif untuk melibatkan anak-anak dalam proses pembelajaran ini adalah melalui aktiviti membuat buku scrap bersama-sama. Membuat buku scrap tidak hanya meningkatkan kemahiran membaca anak tetapi juga mengembangkan kreativiti dan imaginasi mereka.

  Berikut adalah langkah-langkahnya:

  Langkah 1: Pilih Tema Buku Scrap

  Pertama, pilihlah tema buku scrap bersama anak. Tema dapat berkaitan dengan kehidupan harian, keluarga, binatang, atau cerita kegemaran mereka. Pastikan tema ini menarik perhatian anak dan dapat memotivasikan mereka untuk membaca.

  Langkah 2: Sediakan Bahan

  Sediakan bahan-bahan seperti kertas, gunting, gam, gambar berkaitan, stiker, dan segala macam dekorasi yang sesuai dengan tema buku scrap. Ini akan membuat aktiviti ini lebih menarik dan interaktif bagi anak.

  Langkah 3: Pilih Perkataan dan Frasa Mudah

  Ketika memasukkan teks ke scrapbook, pilihlah perkataan dan frasa mudah yang sesuai dengan tahap membaca anak. Gunakan perkataan yang sering mereka temui seharian untuk memudahkan proses mengajar anak 5 tahun membaca.

  Langkah 4: Buat Cerita Bersama

  Ajak anak terlibat sama dalam mereka cerita untuk buku scrap. Bincangkan idea bersama mereka, dan biarkan imaginasi mereka mengalir. Ini bukan hanya kesempatan untuk mengembangkan kemahiran bahasa, tetapi juga merapatkan hubungan antara Anda dan anak.

  Langkah 5: Letakkan Teks pada Halaman Scrapbook

  Letakkan teks pada halaman scrapbook dengan cara yang kreatif. Gunakan variasi huruf dan warna untuk menarik perhatian anak. Pastikan untuk menempatkan perkataan dengan jarak yang cukup sehingga anak dapat dengan mudah mengidentifikasi dan membacanya.

  Langkah 6: Baca Bersama Anak

  Setelah scrapbook selesai, luangkan waktu untuk membaca bersama anak. Baca teks-teks yang telah ditambahkan ke scrapbook, dan beri mereka kesempatan untuk membaca sendiri. Beri pujian dan dorongan positif untuk meningkatkan motivasi mereka.

  Langkah 7: Buat Aktiviti Berkaitan

  Untuk meningkatkan pemahaman membaca anak, buat aktiviti dengan buku scrapbook. Misalnya, ajak mereka melukis sesuatu yang berkaitan dengan cerita atau minta mereka mencari perkataan tertentu dalam buku scrap.

  Langkah 8: Libatkan Orang Lain

  Kongsikan hasil karya buku scrap dengan rakan atau ahli keluarga. Ini tidak hanya akan memberikan rasa bangga pada anak tetapi juga membangun kemahiran berkomunikasi mereka.

  Menggunakan buku scrap sebagai alat pembelajaran mengajar anak 5 tahun membaca akan memberikan pengalaman yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak. Dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses membina buku skrap, Anda tidak hanya membangun kemahiran membaca tetapi juga menciptakan kenangan berharga bersama-sama.

 • Lain-lain - Seni Ajar Membaca - Tips Bisnes Dari Rumah

  Panduan Calon Tutor: Micro-Teaching

  Untuk sesi interview Tutor Kelas Membaca Online Whiztots, semua calon hendaklah bersedia dengan 1 sesi micro-teaching.

  Sila tonton video berikut untuk penerangan tentang apa itu micro-teaching:

  Setiap calon hendaklah bersedia untuk sesi micro-teaching seperti berikut:

  1. Topik pilihan sendiri. Sebaiknya anda dinasihatkan tidak memilih topik berkaitan mengajar membaca. Pilih topik yang paling anda mahir, yang anda lakukan setiap hari, yang berkaitan dengan pekerjaan harian anda. Contohnya, jika anda seorang ibu/ suri rumah tangga, anda boleh memilih topik “Cara-cara melipat pakaian”, atau sekiranya anda seorang crew Subway, anda boleh memilih topik “Cara-cara membuat Sandwich Ayam”.
  2. Durasi untuk sesi micro-teaching adalah 3-5 minit sahaja.
  3. Target student diajar adalah berusia 6 tahun.
  4. Anda wajib menyediakan bahan PowerPoint.
  5. Optional: Boleh gunakan bahan lain seperti bahan maujud (roti, baju – depends pada topik pilihan anda), Canva (tidak boleh menggantikan PowerPoint) atau sebarang aplikasi lain.

  Berikut adalah contoh-contoh micro-teaching:

  https://youtu.be/T0062Oknl4M?si=B_ir03FfzfKydCe8

  https://youtu.be/Mp4cCaM-BjA?si=kHfz-Dysl0qX5v7P

  https://youtu.be/DqW3Ldu5iJU?si=mUJqr-101geGX5EX

 • Pembangunan Bahasa - Seni Ajar Membaca

  5 Cara Meningkatkan Kosa Kata Anak Melalui Membaca

  Kosa kata adalah aspek penting dalam perkembangan bahasa anak. Dengan memiliki kosa kata yang luas, anak akan lebih mampu berkomunikasi dengan baik, mengekspresikan idea-idea mereka, dan lebih berkeyakinan. Salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kosa kata anak adalah melalui kebiasaan membaca. Berikut adalah 5 cara yang boleh anda terapkan untuk membantu anak meningkatkan kosa kata mereka melalui membaca:

  1. Baca Bersama Anak

  Salah satu cara terbaik untuk memulakan perjalanan meningkatkan kosa kata anak adalah dengan membaca bersama mereka. Bacakan cerita pendek, buku bergambar, atau cerita dongeng yang sesuai dengan usia mereka. Sambil membaca, jangan ragu untuk menjelaskan perkataan yang mungkin mereka tidak mengerti. Ini adalah kesempatan yang baik untuk memperkenalkan perkataan baru ke dalam bank kosa kata mereka.

  2. Pilih Buku yang Sesuai dengan Usia

  Penting untuk memilih buku yang sesuai dengan usia dan minat anak. Pastikan buku tersebut tidak terlalu sukar atau terlalu mudah. Buku yang sesuai dengan usia anak akan membantu mereka merasa lebih tertarik untuk membaca dan memahami cerita dengan baik.

  3. Buat Rutin Membaca

  Membaca harus menjadi sebahagian dari rutin harian. Buatlah jadual membaca yang tetap, misalnya sebelum tidur atau setelah pulang sekolah. Ini akan membantu anak meningkatkan minat membaca dan memperluas kosa kata mereka secara konsisten.

  4. Ajak Anak ke Perpustakaan atau Kedai Buku

  Mengajak anak ke perpustakaan atau kedai buku adalah cara yang bagus untuk memberi mereka akses ke pelbagai jenis buku. Biarkan mereka memilih buku yang mereka minati, yang dapat mencuit minat mereka dalam membaca. Perpustakaan juga seringkali mengadakan kegiatan membaca yang dapat melibatkan anak dalam aktiviti pendidikan.

  5. Berbincang Buku yang Dibaca

  Setelah membaca buku bersama anak, bincangkan cerita tersebut dengan mereka. Tanyakan tentang karakter, jalan cerita, dan perkataan yang mungkin mereka tidak faham. Perbincangan ini akan membantu anak memahami dan mengingat perkataan baru yang mereka temui dalam buku.

  Dengan melakukan 5 cara di atas, anda dapat membantu anak meningkatkan kosa kata mereka melalui aktiviti membaca. Semakin banyak mereka membaca, semakin banyak perkataan baru yang mereka temui, dan mereka akan semakin mahir berkomunikasi dan memahami bahasa. Ingatlah bahawa membaca perlu menjadi pengalaman yang menggembirakan, sehingga anak akan selalu merasa terinspirasi untuk menjelajahi dunia melalui halaman-halaman buku.